Választási felhívás

2016-09-29 07:37:39 Hírek Kari hírek

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2016. évi doktori iskolai küldött - választására

Alulírott dr. Cseporán Zsolt, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2016. szeptember 19. napján, a PTE DOK Alapszabálya 44. § (3) bekezdése értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2016. évi küldöttválasztását. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.

A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:

A Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola:

Jelöltállítási időszak: 2016. szeptember 22-27. Szavazás: 2016. október 3-7.

A Pécsi Tudományegyetem valamennyi többi doktori iskolája:

Jelöltállítási időszak: 2016. október 3-7. Szavazás: 2016. október 17-21.

A jelöltállítás és a választás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben történik. A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.

A Választási Bizottság:

dr. Ács Kamilla, elnök Bódog Ferenc, tag dr. Cseporán Zsolt, tag