A képzésről

 

2005. január elején adtuk be a Doktori Iskola pályázati anyagát a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz akkreditálásra. A MAB Plénuma a Doktori Tanács javaslata alapján áprilisi ülésén elutasította pályázatunkat. A döntés ellen fellebbezést nyújtottunk be tárgyi tévedés címén.A MAB 2005. október 28-i ülésén ismételten tárgyalta pályázatunkat és a korábbi döntéssel kapcsolatos fellebbezésünket, melynek eredményeként Egészségtudományok tudományágban akkreditálta Doktori Iskolánkat. Az akkreditáció kiterjed a doktori képzésre, PhD fokozat adására, habilitációra, valamint honosításra is. Külön öröm számunkra, hogy az akkreditációt – a szokásoktól eltérően – nem ideiglenes jelleggel kaptuk meg.Doktori Iskolánk elméleti és gyakorlati képzést kíván nyújtani az okleveles ápolók, okleveles védőnők, és dietetikusok, valamint orvosi és biológiai, klinikai biokémikusok, klinikai vegyészek és gyógyszerész diplomával rendelkező doktorjelöltek számára. Későbbiekben pedig az MSc képzéssé váló, jelenleg még BSc szintű gyógytornászok számára is. Az oktatás során megismerteti a jelölttel az egészségtudományi kutatások alapelveit különös tekintettel a biostatisztikai, epidemiológiai, szociológiai, biológiai, élettani-kórélettani és klinikai kutatások módszertanára és az eredmények gyakorlatban történő alkalmazására. A programok kutatói-oktatói állománya magasan kvalifikált, nemzetközi szinten publikáló szakemberekből áll. A programok várható sikeres működésére utalhat, hogy a programok vezetői korábban más doktori iskolákban számos hallgatót segítettek tudományos fokozathoz.A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folyó oktatási és kutatási tevékenység, illetve a karon dolgozó kutatói állomány az Általános Orvostudományi Kar néhány, a határterületeken tevékenykedő kutatójával kiegészülve, megfelelő szakmai hátteret tud biztosítani egy egészségtudományi-interdiszcilináris doktori iskola működtetéséhez.
A törzstagok a kar oktatásában résztvevő 6 egyetemi tanár és 3 habilitált egyetemi docens, akik közül 1 fő MTA doktora fokozattal rendelkezik, 1 fő az MTA külső tagja illetve emeritus törzstagként 1 fő MTA doktora fokozattal rendelkező professor emeritus.