Törzstagok és témavezetők

Az alapítás óta eltelt időben az iskola az eredeti célkitűzések szerint, azonban az akkreditációs követelmények változása miatt személyi összetételében és programjában jelentős változtatással folytatta munkáját. Jelenleg az Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagjai a kar oktatásában résztvevő 6 egyetemi tanár, és 3 habilitált egyetemi docens, akik közül 1 fő MTA doktora fokozattal rendelkezik, 1 fő az MTA külső tagja; illetve 1 fő emeritus törzstagként, MTA doktora fokozattal rendelkező professor emeritus.

 

FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÁSOK

 

 

PROF. DR. BÓDIS József - ODT honlap egyetemi tanár, az MTA doktora az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

 

DR. BETLEHEM József - ODT honlap habilitált egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

PROF. DR. BONCZ Imre - ODT honlap egyetemi tanár kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

 

PROF. DR. FIGLER Mária - ODT honlap egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékánhelyettes, mb. intézetigazgató PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

 

DR. GÁTI István - ODT honlap habilitált egyetemi docens PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

PROF. DR. KISS István - ODT honlap egyetemi tanár, intézetigazgató PTE Általános Orvostudományi Kar Publikációk, citációk

DR. KOPPÁN Miklós - ODT honlap habilitált egyetemi docens PTE Általános Orvostudományi Kar Publikációk, citációk

PROF. DR. TOLDY Erzsébet - ODT honlap egyetemi tanár PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

 

EMERITUS TÖRZSTAG

 

PROF. DR. SULYOK Endre - ODT honlap professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára PTE Egészségtudományi Kar Publikációk, citációk

 

Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagjainak listája a Doktori adatbázisban  

 

Témavezetők

 

Témavezetőink zömében az egészség- és orvostudomány területéről érkeztek iskolánkba. De az egészségtudomány határterületeit kutató és oktató témavezetőink tevékenysége is szerves részét képezi a doktori iskola kutatási portfóliójának.

 

A színvonalas képzés garanciájaként kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy elkötelezett témavezetőink közvetve kutatói életpályájuk által, közvetlenül pedig mentorálásukkal is példát mutatnak tanítványaiknak. Törekszünk az iskolarendszerű oktatás és az önálló kutatásra nevelés összhangjának megteremtésére.

 

Témavezetők tudományága ábra

 

Egészségtudományi Doktori Iskola témavezetőinek listája a Doktori adatbázisban