Pályázatok

PTE DOK – HALLGATÓI PÁLYÁZAT

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) által kiírt ösztöndíjrendszer célja a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktoranduszait két pályázati ciklusban (őszi, tavaszi), három tevékenységi területen támogatni.

E három támogatási terület:

  • hazai és nemzetközi konferencia részvétel,
  • egyéb szakmai tevékenység, valamint
  • konferenciák, workshopok, kerekasztal beszélgetések szervezése.

 

PTE – RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzetéből adódó havonta folyósított juttatás, megpályázására szemeszterenként van lehetőség.

 

PTE – RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.

 

PTE – INTÉZMÉNYI, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

 

PTE – ESÉLYEGYENLŐSÉGI PÁLYÁZAT

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatokat azok a hallgatók nyújthatják be, akik elnyerték az adott évben a kollégiumi elhelyezést. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tisztviselője bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2/1. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.

 

PTE – KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY

A felsőbb évesek minden évben a tavaszi szemeszter végén, az elsőévesek pedig augusztus elején pályázhatnak, tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján.

A felsorolt lehetőségek közül mindegyiket megpályázhatják az államilag támogatott képzésben részvevő PhD hallgatók, a kollégiumi férőhelyet az önköltségesek is igényelhetik. Minden pályázattípus a PTE ETK HÖK DJKB irodán adható le, kivéve az Esélyegyenlőségi Pályázatot, mert az az EHÖK hatáskörébe tartozik.

 

PTE – ÁTÜTŐ TEHETSÉGEK Ösztöndíj (A PTE Tehetséggondozási Csoport által meghirdetett ösztöndíj)

 

PÉCS – POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJ

Jogosultak a teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott, pécsi állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű hallgatók.

 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM

 

CAMPUS MUNDI

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása – különös tekintettel a foglalkoztathatóságra -, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, illetve a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközisítésének támogatását szolgálja.

 

TKA – ERASMUS +

Az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.

 

TKA STIPENDIUM HUNGARICUM / TPF STIPENDIUM HUNGARICUM

TKA CEEPUS

TKA MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ

 

MÖB ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK I. (Hosszú, rövid tanulmányutak, kutatóutak, nyári egyetemek)

 

VA INTRA VISEGRAD SCHOLARSHIP

 

VA VISEGRAD OUT-GOING SCHOLARSHIP/ VF VISEGRAD OUT-GOING SCHOLARSHIP

 

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK – PTE SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN

 

RICHTER GEDEON CENTENÁRIUMI ALAPÍTVÁNY I. RÖVID TÁVÚ KUTATÁSI TÁMOGATÁS –publikációs tevékenység megkönnyítésére

  • Határidő általában: minden év március

 

RICHTER GEDEON CENTENÁRIUMI ALAPÍTVÁNY II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – Ph.D. tanulmány befejezésének (3-12 hónapig) támogatása

  • Határidő általában: minden év augusztus

 

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG (MSTT) TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATOK – Utazási pályázat, Szakkönyvbeszerzési pályázat, Hazai rendezésű sporttudományi rendezvény szervezése pályázat, Tudományos cikk megjelentetése pályázat)

 

Pályázatfigyelő honlapok

 

PTE által ajánlott külföldi ösztöndíjak és pályázati lehetőségek

PAFI.HU Ösztöndíjfigyelő

Forrásfigyelő

MOHA Mindent az Oktatásról Hallgatóknak

Scholarships Times

Ösztöndíjfigyelő – Ösztöndíjak Ausztriába, Németországba és Svájcba

Pályázatmenedzser