Pótfelvételi tájékoztató

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

A doktori iskola vezetője: 
Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora
egyetemi tanár

 

Titkárság:  

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora
professor emeritus, szakértő

Bakonyi Piroska
Igazgatási ügyintéző
72/251-146

Szabó Petra
Igazgatási ügyintéző
72/251-146

Dr. Prémusz Viktória Ph.D.
tudományszervezési és teljesítményértékelési koordinátor
72/251-146

 

Cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7.
Telefon: 72/251-146
E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu
Honlap: http://doktoriiskola.etk.pte.hu

 

A felvétel követelményei és feltételei:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult. A legfontosabb változások a következők: A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik. 

 

A pályázathoz feltöltendő dokumentumok:

Iránymutatás az elektronikus felvételi felületre (https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre) feltöltendő és kitöltendő dokumentumokra vonatkozóan:

Képzés kiválasztása:

 • Doktori Iskola kiválasztása
 • Képzési forma (Ebben a mezőben négy lépcsőben választható ki a képzési program),
 • Hallgatói jogviszony formája
 • Téma és témavezető(k) megadás

 

Személyes adatok: értelemszerű kitöltése az elektronikus nyomtatványnak

 

Tanulmányok:

 • oklevél adatok (megnevezése, száma, minősítése, kiállító intézmény neve, oklevél keltének dátuma)
 • a választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredményei
 • nyelvvizsga bizonyítvány (nyelvvizsga nyelve, foka, nyelvvizsga típusa, dátuma és bizonyítvány száma)

 

Eddigi tudományos tevékenységek adatai:

 • TDK részvételek és eredmények felsorolásaha van
 • tanulmányutak megjelöléseha van
 • tudományos közlemények, művészeti alkotások adatai ha van (adja meg az MTMT azonosítóját, ha rendelkezik azzal. Amennyiben igen, abban az esetben publikációs listáját mellékelni szíveskedjen.)
 • recenziók listája – amennyiben rendelkezik ilyennel a pályázó
 • előadások, poszter bemutatások adatai ha van

 

Mellékletek és egyéb dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz
 • Kutatási téma leírása, kutatási terv: felosztás, bevezetés, anyag, módszer, várható eredmények, a kutatás ütemezése, felhasznált irodalom. Maximum 5 és 10 oldal közötti terjedelemmel.
 • Témavezető véleménye a kutatási témáról, befogadó nyilatkozata: megállapodás a doktorandusz, a témavezető és a munkahely együttműködéséről (http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/5_Megallapodas_doktorandusz_twmavezeto_mhely.pdf)
 •  Ajánlás: kettő Ph.D. fokozattal rendelkező személytől. Az egyik ajánlás érkezhet akár a témavezetőtől is.
 • Egyéb dokumentumhoz feltöltendő:

Egészségtudományi Doktori Iskola jelentkezési lapja (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező, http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/3_DoktoriJelentkezesiLap_egyenifelk.pdf )

Felvételi lap (csak ösztöndíjas képzésre jelentkezőknek, http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files//Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/4_felveteli_lap.pdf)

 

Index vagy törzslap másolata (szigorlatok és a témához tartozó szaktárgyak eredményei)

Diploma másolat(ok)

Nyelvvizsga/Nyelvvizsgák másolata

Eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat/csekk/ banki átutalás másolata: 9000 HUF. (bankszámla szám és részletes utalási leírás lejjebb található)

Munkahelyi nyilatkozat a PhD képzésre történő jelentkezés elfogadásáról: megállapodás a doktorandusz, a témavezető és a munkahely együttműködéséről nyomtatvány újbóli feltöltése. (http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/5_Megallapodas_doktorandusz_twmavezeto_mhely.pdf)

 

A pályázat benyújtása, az Egészségtudományi Doktori Iskola Titkársága által kért dokumentum:

Az elektronikus felvételi rendszerben kitöltött jelentkezési lapot (melyet beküldés után a regisztrált e-mail címre a PTE felvételi rendszere automatikusan megküld) aláírva, kizárólag elektronikusan a jelentkezési határidőig a Doktori Iskola email címére minden pályázó megküldeni szíveskedjen, mellyel egyben a jelentkezését is véglegesíti: doktoriiskola@etk.pte.hu   

 

Az értékelés szempontjai:

Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, az ösztöndíjas képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, valamint a 2021. augusztus 24-én várható szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa.


Fontos dátumok:

Jelentkezési időszak: 2021. július 29. – augusztus 10.

Az állami ösztöndíjas képzés esetén a felvételi vizsga várható időpontja: 2021. augusztus 24.
A felvételi döntés várható időpontja: 2021. szeptember 1.

 

VÁRHATÓ KERETSZÁM

Állami ösztöndíjas képzés: 3 fő

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Juttatások/Költségek

A doktorandusz ösztöndíj (állami ösztöndíjas képzés) havi összege

a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft,

a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

 

Önköltséges képzés költségtérítési díja: 120.000 Ft/félév 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft

 

VÁLTOZÁS

Az egyetemi modellváltás kapcsán kialakult adminisztrációs változásokkal összefüggésben a felvételi eljárás díját – 9000 forint, azaz kilencezer – utólag, hiánypótlás címén szükséges kiegyenlíteni és az arról szóló bizonylatot a Doktori Iskolának megküldeni. 

Kérjük, az alábbi nyilatkozatot kitöltve az elektronikus felvételi rendszerbe feltölteni szíveskedjék. Felhívjuk figyelmét, hogy felvételi jelentkezése az aláírt nyomtatvánnyal együtt érvényes.

Nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide!

 

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken:

http://kti.pte.hu/content/szamlakero-nyomtatvany

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

Doktori képzési programok, témák

1. program / PR-1  EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI        
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető

2. program / PR-2  KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Verzár Zsófia programvezető

3. program / PR-3  MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kránicz János programvezető

4. program / PR-4 PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető

5. program / PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Bódis József programvezető

6. program / PR-6 ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kiss István programvezető

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram 
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram 
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető

7. program / PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Rétsági Erzsébet programvezető
Dr. Ács Pongrác társ programvezető

8. program / PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ
Prof. Dr. Figler Mária programvezető

A részletes témakiírások megtalálhatóak:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/kutatasi-programok-es-temak 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=124