Általános pótfelvételi tájékoztató

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

 

A doktori iskola vezetője: 

Prof. Dr. Kiss István az MTA doktora
egyetemi tanár

Titkárság:

Dr. Prémusz Viktória Ph.D.
adjunktus
az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
tudományszervezési és tudományértékelési koordinátor
+36 72 501 500 / 38099

Szabó Petra
igazgatási ügyintéző
+36 72 501 500 / 38070

 

Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.

Telefon: +36 72 501 500 / 38070, 38099
E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu   

Honlaphttp://doktoriiskola.etk.pte.hu/

 

A felvétel követelményei és feltételei:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. 

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. Az kötelező elektronikus beiratkozáson (Neptun rendszeren keresztül) felül, a személyesen beiratkozás előreláthatólag szeptember elején várható. 

 

A pályázathoz feltöltendő dokumentumok:

Iránymutatás az elektronikus felvételi felületre (https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre) feltöltendő és kitöltendő dokumentumokra vonatkozóan:

Képzés kiválasztása:

 • Doktori Iskola kiválasztása
 • Képzési forma (Ebben a mezőben négy lépcsőben választható ki a képzési program),
 • Hallgatói jogviszony formája
 • Téma és témavezető(k) megadás

 

Személyes adatok: értelemszerű kitöltése az elektronikus nyomtatványnak

 

Tanulmányok:

 • oklevél adatok (megnevezése, száma, minősítése, kiállító intézmény neve, oklevél keltének dátuma) 
 • a választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredményei 
 • nyelvvizsga bizonyítvány (vizsga nyelve, foka, nyelvvizsga típusa, dátuma és bizonyítvány száma) 

 

Eddigi tudományos tevékenységek adatai:

 • TDK részvételek és eredmények felsorolása – ha van 
 • tanulmányutak megjelölése – ha van 
 • tudományos közlemények, művészeti alkotások adatai  ha van (adja meg az MTMT azonosítóját, ha rendelkezik azzal. Amennyiben igen, abban az esetben publikációs listáját mellékelni szíveskedjen.) 
 • recenziók listája – amennyiben rendelkezik ilyennel a pályázó 
 • előadások, poszter bemutatások adatai – ha van  

 

Mellékletek és egyéb dokumentumok:

 

Egyéb dokumentumhoz feltöltendő:

 • Egészségtudományi Doktori Iskola jelentkezési lapja (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező)

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/3_DoktoriJelentkezesiLap_egyenifelk.pdf

 • PhD felvételi lap (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező)

https://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/PhD%20felv%C3%A9teli%20lap_2023.pdf

 • Eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat/ banki átutalás másolata: 9000 HUF.  

 

Index vagy törzslap másolata (szigorlatok és a témához tartozó szaktárgyak eredményei)

Diploma másolat(ok)

Nyelvvizsga/Nyelvvizsgák másolata

Eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat/csekk/ banki átutalás másolata: 9000 HUF. (bankszámla szám és részletes utalási leírás lejjebb található)

Munkahelyi nyilatkozat a PhD képzésre történő jelentkezés elfogadásáról: megállapodás a doktorandusz, a témavezető és a munkahely együttműködéséről nyomtatvány újbóli feltöltése.

 

A pályázat benyújtása, az Egészségtudományi Doktori Iskola Titkársága által kért dokumentum:

Az elektronikus felvételi rendszerben kitöltött jelentkezési lapot (melyet beküldés után a regisztrált email címre a PTE felvételi rendszere automatikusan megküld) aláírva, kizárólag elektronikusan a jelentkezési határidőig a Doktori Iskola email címére - doktoriiskola@etk.pte.hu - minden pályázó megküldeni szíveskedjen, mellyel egyben a jelentkezését is véglegesíti. 

 

Az értékelés szempontjai:

A jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, valamint az alábbi időpontban várható szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. 


Fontos dátumok:

A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2023. augusztus 25. (péntek)

A felvételi döntés kiértesítésének várható időpontja: 2023. augusztus vége 

Személyes beiratkozás várható időpontja: 2023. szeptember eleje 

 

Képzési struktúra:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. 

 

ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉS - Juttatások: 

Ösztöndíjas képzés (nappali munkarend) - a doktorandusz ösztöndíj havi összege
a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft,  
a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.  
Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.  
Az új szabályokat először a 2016/2017. tanévtől doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni. 

  

ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS – Költségek 
Önköltséges képzés (nappali munkarend) költségtérítési díja: 150.000 Ft/félév  

 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA 

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft 

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378 

IBAN: HU88117310012313537800000000 

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék: 

ösztöndíjas képzés esetén  

ETK EDI 140146, Felvételi eljárási díj, NÉV 

önköltséges képzés esetén 

ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV 

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken: 


https://kti.pte.hu/hu/nyomtatvanyok 

 

 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK 

Doktori képzési programok, témák

1. program / PR-1        EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI        
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető 

2. program / PR-2        KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Verzár Zsófia programvezető

3. program / PR-3        MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kránicz János programvezető 

4. program / PR-4        PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető 

5. program / PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Bódis József programvezető 

6. program / PR-6 ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kiss István programvezető 

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram 
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető 

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram 
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető 

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető 

7. program / PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Rétsági Erzsébet programvezető
Dr. Ács Pongrác társ programvezető 

8. program / PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ
Prof. Dr. Figler Mária programvezető 


A részletes témakiírások megtalálhatóak: 

 

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/kutatasi-programok-es-temak  
https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=124