Általános felvételi tájékoztató

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: 

Prof. Dr. KISS István az MTA doktora
egyetemi tanár

Titkárság:

Dr. Prémusz Viktória Ph.D.

adjunktus

az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

tudományszervezési és tudományértékelési koordinátor

+36 72 501 500 / 38099

 

Szabó Petra

igazgatási ügyintéző

+36 72 501 500 / 38070

 

Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.
Telefon: +36 72 501 500 / 38070, 38099
E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu   

Honlap: http://doktoriiskola.etk.pte.hu/

 

A felvétel követelményei és feltételei:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakult. A legfontosabb változások a következők: A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik. 

 

A pályázathoz feltöltendő dokumentumok:

Iránymutatás az elektronikus felvételi felületre (https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre) feltöltendő és kitöltendő dokumentumokra vonatkozóan:

Képzés kiválasztása:

 • Doktori Iskola kiválasztása
 • Képzési forma (Ebben a mezőben négy lépcsőben választható ki a képzési program),
 • Hallgatói jogviszony formája
 • Téma és témavezető(k) megadás

 

Személyes adatok: értelemszerű kitöltése az elektronikus nyomtatványnak

 

Tanulmányok:

 • oklevél adatok (megnevezése, száma, minősítése, kiállító intézmény neve, oklevél keltének dátuma)
 • a választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredményei
 • nyelvvizsga bizonyítvány (nyelvvizsga nyelve, foka, nyelvvizsga típusa, dátuma és bizonyítvány száma)

 

Eddigi tudományos tevékenységek adatai:

 • TDK részvételek és eredmények felsorolásaha van
 • tanulmányutak megjelöléseha van
 • tudományos közlemények, művészeti alkotások adatai ha van (adja meg az MTMT azonosítóját, ha rendelkezik azzal. Amennyiben igen, abban az esetben publikációs listáját mellékelni szíveskedjen.)
 • recenziók listája – amennyiben rendelkezik ilyennel a pályázó
 • előadások, poszter bemutatások adatai ha van

 

Mellékletek és egyéb dokumentumok:

Egészségtudományi Doktori Iskola jelentkezési lapja (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező) http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/3_DoktoriJelentkezesiLap_egyenifelk.pdf )

Felvételi lap (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező)

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files//Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/4_felveteli_lap.pdf)

Nyilatkozat a felvételi eljárási díj kiegyenlítéséről (ösztöndíjas és önköltséges képzésre jelentkezőknek is kötelező)

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/doktori_nyilatkozat.pdf

 

Index vagy törzslap másolata (szigorlatok és a témához tartozó szaktárgyak eredményei)

Diploma másolat(ok)

Nyelvvizsga/Nyelvvizsgák másolata

Eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat/csekk/ banki átutalás másolata: 9000 HUF. (bankszámla szám és részletes utalási leírás lejjebb található)

Munkahelyi nyilatkozat a PhD képzésre történő jelentkezés elfogadásáról: megállapodás a doktorandusz, a témavezető és a munkahely együttműködéséről nyomtatvány újbóli feltöltése. (http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/5_Megallapodas_doktorandusz_twmavezeto_mhely.pdf)

A pályázat benyújtása, az Egészségtudományi Doktori Iskola Titkársága által kért dokumentum:

Az elektronikus felvételi rendszerben kitöltött jelentkezési lapot (melyet beküldés után a regisztrált e-mail címre a PTE felvételi rendszere automatikusan megküld) aláírva, kizárólag elektronikusan a jelentkezési határidőig a Doktori Iskola email címére minden pályázó megküldeni szíveskedjen, mellyel egyben a jelentkezését is véglegesíti: doktoriiskola@etk.pte.hu   

 

Az értékelés szempontjai:

Az ösztöndíjas és az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, valamint az alábbi időpontokban várható szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa.


Fontos dátumok:

Jelentkezési időszak: 2024. május 1. (szerda) – május 31. (péntek)

Az állami ösztöndíjas képzés esetén a felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2024. június 10-11 között
Az önköltséges képzés esetén a felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2024. június 12-14 között

A felvételi döntés kiértesítés időpontja: 2024. július 15-i héten.

 

VÁRHATÓ KERETSZÁM

Állami ösztöndíjas képzés: 9 fő

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Juttatások/Költségek

A doktorandusz ösztöndíj (állami ösztöndíjas képzés) havi összege

a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft,

a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

 

Önköltséges képzés költségtérítési díja: 150.000 Ft/félév 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft

PTE oktatási bankszámla:

11731001-23135378

IBAN: HU88117310012313537800000000

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék:

ösztöndíjas képzés esetén

ETK EDI 140146, Felvételi eljárási díj, NÉV

önköltséges képzés esetén

ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV

 

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken:

https://kti.pte.hu/hu/nyomtatvanyok

 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

Doktori képzési programok, témák

1. program / PR-1        EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI        
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető

2. program / PR-2        KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Verzár Zsófia programvezető

3. program / PR-3        MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kránicz János programvezető

4. program / PR-4        PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető

5. program / PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Bódis József programvezető

6. program / PR-6 ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kiss István programvezető

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram 
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram 
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető

7. program / PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Rétsági Erzsébet programvezető
Dr. Ács Pongrác társ programvezető

8. program / PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ
Prof. Dr. Figler Mária programvezető

A részletes témakiírások megtalálhatóak:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/kutatasi-programok-es-temak 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=124

 

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ IDEGEN NYELVEN

UP FHS Doctoral School of Health Sciences - Application information sheet

 

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/

https://international.pte.hu/study_programs/phd_health_sciences   

Name of the Programme: Doctoral School of Health Sciences

Name of the Faculty: Faculty of Health Sciences

Degree: PhD

Duration of training: 2+2 years

Application fee: EUR 200

Fee of training in English language: EUR 3.000/semester

Fee of degree earning: EUR 1.350

Language of instruction: Hungarian and English

Programme Director

 

Prof. Dr. István KISS MD, DSc.
university professor
Head of the Doctoral School of Health Sciences

 

Basic data of the Doctoral School is available on the website of the National Doctoral Committee (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=EN&di_ID=124), detailed informations are available on the website http://doktoriiskola.etk.pte.hu/

Admission

Master’s degree (MSc) in a relevant field and agreement for co-operation between the doctoral candidate and the supervisor

 

Submission of application:

https://apply.pte.hu/

Application start: February 1, 2024

Application deadline: May 31, 2024, 23:59:59 Europe/Budapest time

Proposed date of entrance exam: 18 June 2024, 10.00-12.00 am (CET)  

 

Programme structure:

Frontiers of Health Sciences, Cardiovascular Health Sciences, Treatment of Locomotive Disorders, Perinatal Health Sciences, Human Reproduction, Oncology - Health Sciences, Sport and Health Sciences, Food Sciences, Nutrition, Dietetics and Hydration.

 http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/kutatasi-programok-es-temak

 

Graduation requirements

Students must collect 240 credits from different modules, and fulfill the publication requirements covering the area of dissertation, pass the Doctoral Examination, prepare the PhD dissertation and defend it.

 

For information and other issues, please contact:

Dr. Viktória PRÉMUSZ PhD

Title: Senior Lecturer

Doctoral Office

University of Pécs

Faculty of Health Sciences

Doctoral School of Health Sciences

Hungary - 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.

Phone +36 72 501 500 / 38070, 38099

E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu

Web site: http://doktoriiskola.etk.pte.hu/