Komplex vizsga

2021. AUGUSZTUS 11. Hírek Kari hírek

Tisztelt Doktorandusz Hallgató!

 

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola az alábbiakban tájékoztatja, hogy a pót-komplex vizsga ideje és helye az alábbiak szerint kerül meghirdetésre az EDHT döntése alapján:

Komplex vizsga ideje: 2021. augusztus 24. (kedd) 9.00 óra

Helyszín: online, MS. Teams

  • KISS Ágnes (Epidemiológia/Kutatásmódszertan és Egészség-szociológia)
  • SZABÓ Brigitta (Epidemiológia/Kutatásmódszertan; Klinikai Onkológia)
  • dr. RITTER Zsombor (Epidemiológia/Kutatásmódszertan; Klinikai Onkológia)

 

A Komplex Vizsga Bíráló Bizottsági összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. TÓTH Miklós egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Edzéstudományi Tanszék

Tag: Dr. PRÉMUSZ Viktória Ph.D. egyetemi adjunktus, tudományszervezési és teljesítményértékelési koordinátor

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Doktori és Habilitációs iroda

Tag: JÁVORNÉ Dr. ERDEI Renáta Ph.D. főiskolai docens, szakirányfelelős, tanszékvezető

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék

 

 

Dear PhD Student,

This is to inform you that Doctoral and Habilitation Council of Health Sciences committee has determined the date and the place of the supplementary complex exam.

Date of Complex Exam: 24th August 2021 Tuesday, starts at 9AM. It takes place at online, using MS. Teams.

 

  • John MACHARIA (Epidemiology and Research Methodology)
  • Okoye Paschal UCHECHUKWU (Epidemiology and Research Methodology; Health- Sociology)

 

Complex Exam Board

Chairman:

Professor Miklos TOTH PhD

University of Pecs, Faculty of Health Sciences, Institute of Physiotherapy and Sports Science Department of Training Science

Member: Dr. Viktoria PREMUSZ PhD assistant professor, coordinator of science organization and performance evaluation

University of Pecs, Faculty of Health Sciences, Doctoral and Habilitation Office

Member: Dr. Renata ERDEI PhD JAVORNE associate professor, head of specialization, head of department

University of Debrecen, Faculty of Health, Department of Methodology and Public Health