CEEPUS FREEMOVER EGYÉNI MOBILITÁSI PÁLYÁZATOK Felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói számára a 2016/2017-es tanév tavaszi félévére

2016-10-10 10:02:33 Hírek Kari hírek

A pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.   Ösztöndíjtípusok Hallgatói mobilitás (Student mobility)
  • teljes szemeszter vagy trimeszter áthallgatása a fogadó intézményben
  • 3–5 hónap
  • a tartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is
  • Learning Agreement megkötése ajánlott
Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)
  • Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók
  • 1–2 hónap
  • szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, kettős témavezetés, labormunka
Oktatói mobilitás (Teacher mobility)
  • a tartózkodás minimum időtartama 5 munkanap (technikailag 1 hónap) mely idő alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező
  • kötelezően oktatási tevékenység
  • a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet
A pályázatokat legkésőbb 2016. november 30-ig lehet feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.  A jelentkezés kizárólag online zajlik!   További információ: http://tka.hu/hir/6172/ceepus-freemover-egyeni-mobilitasi-palyazatok