MEGHÍVÓ Ujváriné Dr. Siket Adrienn HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. NOVEMBER 30.
9.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Ujváriné Dr. Siket Adrienn

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„Az ápolók helyzete napjainkban, pályaválasztás, pályán maradás és elvándorlás, a szervezeti kultúra hatása a munkahelyi stresszre és a pályaelhagyásra. Az ápolói pályakép és annak változásai, a jövő kihívásai az ápolás és az ápolóképzés fejlesztése területén”

címmel

 

2021. november 30-án (kedd) 10.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Ujváriné Dr. Siket Adrienn habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAmHKhcZ8t5f_a34hVUmGrjxhU7_UzYyuiBIrgJgf9Gg1%40thread.tacv2/1637700412429?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. november 30-án (kedd) 9.00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „A közösségi ápolás fejlődése, a kiterjesztett hatáskörű ápoló közösségi specializáción végzett praxisközösségi ápoló feladatai a népegészségügyi fókuszú alapellátásban”

 

Angol: „International experiences of the implementation of the Advance Practice Nurse (APN)”

címmel.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Ujváriné Dr. Siket Adrienn habilitációs eljárása - tanteremi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiVYavIOUjeTE2VxyoX7x8ZGpCj1MrJe6htbdql3n-aE1%40thread.tacv2/1637700263511?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, dékán

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 

 

Tagok:

Prof. Dr. Valérie TÓTHOVÁ egyetemi tanár, tudományos és kutatási dékánhelyettes, intézetvezető 

Dél-csehországi Egyetem Egészségügyi és Társadalomtudományi Kar

Ápolási, Szülésznői és Sürgősségi Ellátási Intézet 

Dr. med. habil. KOLOZSVÁRI László Róbert tanszékvezető egyetemi docens 

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa