Meghívó Szilágyi Brigitta Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára

2022. JÚNIUS 10.
9.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

 

Szilágyi Brigitta

 

"Examination and development of back care knowledge and spine disease prevention among 6-10 years old children"

 

című Ph.D. értekezés angol nyelvű nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2022. június 10. (péntek) 09:00 óra, MS. Teams online felület

 

Szilágyi Brigitta PhD fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCocBwuXTgL5clfbPr4pMu5zUeFvl2he1qiky5sOIEOw1%40thread.tacv2/1653595706036?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár 

Programvezetők: Prof. Dr. RÉTSÁGI Erzsébet professor emerita, Prof. Dr. ÁCS Pongrác egyetemi tanár

Témavezető: Dr. habil. JÁROMI Melinda egyetemi docens

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök: 

Prof. Dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes, 

innovációs dékáni megbízott, intézetigazgató  

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

Tagok:

Dr. habil. MÁTÉ Orsolya egyetemi docens, külügyi igazgató 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Alapozó Egészségtudományi Tanszék 

Dr. habil. NAGY Edit főiskolai tanár 

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék 

 

Opponensek

Prof. Dr. IHÁSZ Ferenc egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet

Szombathely Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport  

Prof. Dr. habil. NŐT László Gergely egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos  

Balassa János Kórház Traumatológiai-Ortopédiai Osztály  

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

 https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34249/szilagyi-brigitta-phd-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács