Meghívó Moravcsik-Kornyicki Ágota PhD eljárására

2021. OKTÓBER 20.
14.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Moravcsik-Kornyicki Ágota

 

„A pre-, peri- és posztnatális egészség területi egyenlőtlenségeinek és különbségeinek hosszú idősoros elemzése (1997-2019)”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. október 20. (szerda) 14:00 óra, MS. Teams online felület

 

 Moravcsik-Kornyicki Ágota Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFvU6HGn1DppzI_ajU4ObhY_CDb3HQsfIEGnTiz9bLks1%40thread.tacv2/1633595630873?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Témavezető: RUSINNÉ Dr. habil. FEDOR Anita főiskolai tanár

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora, professor emeritus, az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal 

Tagok:

KARAMÁNNÉ Dr. habil. PAKAI Annamária egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Ápolástudományi Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet

Dr. habil. TURCSÁN Judit egyetemi docens, mb. intézetigazgató  

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet

Opponensek:

Prof. HC. Dr. habil. LÁCZAY Magdolna Éva főiskolai tanár

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Informatikai Tanszék 

Dr. SÁNTHA Ágnes-Rózsa PhD adjunktus, tanszékvezető helyettes, szakkordinátor

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék  

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/MKA_PhD_ertekezes_m_ikt.pdf

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács