Meghívó Lobanov-Budai Éva Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára

2022. JÚNIUS 13.
11.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

 

Lobanov-Budai Éva

 

„A KEZDŐDŐ FELNŐTTKORÚ FIATALOK EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA POZITÍV PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN A jóllét, a pozitív-negatív érzelmek megfelelő aránya és az önegyüttérzés mint az egészségvédő magatartás erőforrásai”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2022. június 13. (hétfő) 11:00 óra, MS. Teams online felület

 

Lobanov-Budai Éva PhD fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awhxZ1C8tS-qnjRhMKWmt_P5oXSw3VUkRYgsscJ8-jGw1%40thread.tacv2/1654166764642?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár 

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus

Témavezető: Dr. habil. LAMPEK Kinga főiskolai tanár 

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök: 

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:

Dr. TIGYINÉ Dr. habil. PUSZTAFALVI Henriette egyetemi docens 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet  

Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék 

Dr. MAKAI Alexandra PhD, adjunktus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Sporttudományi Tanszék 

 

Opponensek

Dr. SÁRVÁRY Andrea Gabriella PhD, tanszékvezető főiskolai docens 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet Pszichológiai nem önálló Tanszék 

Dr. habil. SUSÁNSZKY Éva szociológus, egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34256/lobanov-budai-eva-phd-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács