MEGHÍVÓ HORVÁTHNÉ KÍVÉS ZSUZSANNA PHD ELJÁRÁSÁRA

2021. JÚLIUS 2.
13.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Horváthné Kívés Zsuzsanna

„A vastagbélszűrési pilot program értékelése és a vastagbéldaganatból eredő betegségteher vizsgálata”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. július 2. (péntek) 13:00 óra, MS. Teams online felület

 

Horváthné Kívés Zsuzsanna Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8bTAVkKCKcbJvUYksqXtJuoOzwX0VE7AEunuz4lvMGo1%40thread.tacv2/1624261528184?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus

Témavezető: Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. habil. ENDREI Dóra egyetemi docens

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:

GUBICSKÓNÉ Dr. KISBENEDEK Andrea PhD, adjunktus, intézetigazgató-helyettes 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet Dietetika Tanszék 

Dr. LEIDECKER Eleonóra PhD, egyetemi adjunktus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Sportfizioterápiás Tanszék 

Opponensek:

Dr. BÍRÓ Éva PhD, adjunktus

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézet 

Dr. SZÜCS Mária PhD, orvosigazgató 

Tolna Megyei Balassa János Kórház 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/HorvathneKives%20Zsuzsanna_ertekezes_ikt.pdf

 

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács