MEGHÍVÓ HORNYÁK LAJOS PHD ELJÁRÁSÁRA

2021. NOVEMBER 25.
11.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Dr. Hornyák Lajos

 

„Biohasonló gyógyszerekkel elérhető költségmegtakarítás eredményei Magyarországon a kolónia-stimuláló faktor és eritropoetin készítmények területén”

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. november 25. (csütörtök) 11:00 óra, MS. Teams online felület

 Dr. Hornyák Lajos Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSr0vNuagbF06FJu9DQSGkmjkP7SiHpnObp43MK8tAbI1%40thread.tacv2/1636791885355?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d   

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Témavezető: Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi tanár

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok:  

Prof. Dr. BELLYEI Szabolcs egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes, oktatási felelős 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet

 

Dr. habil. ZEMPLÉNYI Antal tanszékvezető egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakoökonómia nem önálló Intézeti Tanszék

 

Opponensek:

Dr. med. habil. PFLIEGLER György tanszékvezető egyetemi docens

Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika Ritka Betegségek Tanszék

 

 

Dr. med. habil. GERGELY LAJOS klinikavezető helyettes, egyetemi docens

Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika B épület Haematologiai Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/HornyakL_eertekezes_m_ikt.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács