Meghívó Haitham Khatatbeh Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára

2022. JÚNIUS 30.
10.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Haitham Khatatbeh

 

"The relationships between pediatric nurses’ burnout, quality of life, and their perceived patient adverse events"

című Ph.D. értekezés angol nyelvű nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2022. június 30. (csütörtök) 10:00 óra, MS. Teams online felület

Haitham Khatatbeh PhD fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac5f59a729604ecb85b80c21b52e5e8b%40thread.tacv2/1655389706423?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár 

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus

Témavezető: Dr. habil. OLÁH András tudományos főmunkatárs

Társ témavezető: Dr. habil. PAKAI Annamária egyetemi docens

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök: 

Prof. Dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes,

innovációs dékáni megbízott, mb. intézetigazgató 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet  

Tagok:

Dr. SÁNTA Emese PhD, adjunktus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 

Egészségpedagógiai és Sürgősségi Alapozó Tanszék 

Dr. RAPOSA László Bence PhD, adjunktus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Hivatal 

 

Opponensek

Dr. RAJKI Veronika PhD, főiskolai docens 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék 

Dr. SZARVÁK Tibor PhD, adjunktus 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet 

Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u. 1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34306/haitham-khatatbeh-phd-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács