Meghívó Freihat, Omar Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára

2021. AUGUSZTUS 25.
10.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Omar Freihat

 

"Clinical applications of combined PET / MRI in oncology, head and neck cancer"

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. augusztus 25. (szerda) 10:00 óra, MS. Teams online felület

 

Omar Freihat Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUZ5EPxsALiV0HxoVLbuniftQDKEfQOA0jc7dE1uEEdI1%40thread.tacv2/1628691971105?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KISS István az MTA doktora, egyetemi tanár

Témavezető: Dr. habil. KOVÁCS Árpád egyetemi docens

Társtémavezető: Dr. CSELIK Zsolt PhD, osztályvezető főorvos

 

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora, professor emeritus, az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal 

 

Tagok:

Prof. Dr. CSERE Tibor professor emeritus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet 

Dr. habil.  KÁPOSZTÁS Zsolt osztályvezető főorvos 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Sebészeti Osztály

 

Opponensek:

Prof. Dr. BERÉNYI Ervin egyetemi tanár, klinikaigazgató, intézetigazgató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Orvosi Képalkotó Klinika, Radiológia

Prof. Dr. PÁVICS László az MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár  

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Intézet

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/OF_Dissertation_Final_ikt.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács