Meghívó Dr. Paár Dávid habilitációs eljárására

2021. DECEMBER 8.
12.10

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Paár Dávid

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„Az Európai Unió és Magyarország lakosainak sportfogyasztásának elemzése, különös tekintettel az egyenlőtlenségekre”

 

címmel

 

2021. december 8-án (szerda) 13.40 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Paár Dávid habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMyNTlkNjMtOGU2Mi00MTBjLTg2MjAtNmQ0ZDU5NDRmMTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d  

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. december 8-án (szerda) 12.10 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

Magyar: „A sportaktivitást és a sportkiadásokat meghatározó tényezők, a sportpiac keresleti oldala”

 

 Angol: „Determinants of sports activities and sports expenditure, the demand side of sports market” 

 

címmel.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Paár Dávid habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as9kHysE7IaR-WTv9RL6X-KqQyuiE-QX5imd5I7LiT6U1%40thread.tacv2/1638456579685?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

 

Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, KK stratégiai elnökhelyettes 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

Tagok:

Prof. Dr. GÉCZI Gábor tanszékvezető egyetemi tanár          

Testnevelési Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet Sportmenedzsment Tanszék 

Dr. habil. GILÁNYI Zsolt tanszékvezető egyetemi docens 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa