Meghívó Dr. Nagy Csaba Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára

2022. JÚLIUS 7.
14.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egészségtudományi Karának 
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa
tisztelettel meghívja Önt

 

Dr. Nagy Csaba

 

Diagnostic and therapeutic aspects of neuroradiology in acute ischemic stroke affecting the anterior circulation

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2022. július 7. (csütörtök) 14:00 óra, MS. Teams online felület

 

Dr. Nagy Csaba PhD fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVBjK30G6wRaCXzyHz_ElvToJyodsrDqEAAQc3OQhbOc1%40thread.tacv2/1656059606140?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár 

Programvezetők: Dr. habil. VERZÁR Zsófia egyetemi docens

Témavezető: Prof. Dr. VAJDA Zsolt c. egyetemi tanár

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök: 

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 

Tagok:

Dr. FAZEKAS Gábor PhD, adjunktus

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Érsebészeti Klinika

Dr. habil. MOLICS Bálint egyetemi docens, tanszékvezető

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Sportfizioterápiás Tanszék

Opponensek

Dr. MOLNÁR Sándor PhD, kórház főigazgató

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Neurológia Osztály

Dr. med. habil. RUZSA Zoltán PhD, egyetemi docens, részlegvezető főorvos

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Déli Telephely 

Invazív Kardiológiai Részleg

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34310/nagy-csaba-phd-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács