Meghívó Dr. Morvay-Sey Kata Ilona habilitációs eljárására

2021. DECEMBER 7.
13.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Morvay-Sey Kata

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„A sporttevékenység/fizikai aktivitás hatása a lelki egészségre: a sporttevékenység és fizikai aktivitás és mentális egészség összefüggéseinek vizsgálata a COVID-19 járvány idején” 

 

címmel.

 

2021. december 7-én (kedd) 14.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására

MS. Teams online felületén.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Morvay-Sey Kata habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDpVWObtJXLJBoUIJOHomOmrpQm8MVbkCe3oTK-pEWFU1%40thread.tacv2/1638284138557?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. december 7-én (kedd) 13.00 órai kezdettel

MS. Teams online felületén

 

Magyar: „A küzdősportok és japán harcművészetek (budo) helyzete,

alkalmazási területeik, iskolai lehetőségeik hazánkban”

 

Német: „Die Lage der Kampfsportarten und japanischer Kampfkünste (budo), 

ihre Anwendungsbereiche und Möglichkeiten in den Schulen in unserem Land” 

címmel

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Morvay-Sey Kata habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aipYZ2o7U0KAm8qCeZNI6bEDBbFliCNo_mDQyKqiGDbY1%40thread.tacv2/1638283974998?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. TÓTH Miklós az MTA doktora, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Tagok:

Prof. Dr. BALOGH László egyetemi tanár, igazgató 

Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet

Dr. habil. GYŐRI Ferenc József intézetvezető, tanszékvezető főiskolai docens 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa