Meghívó Dr. Molics Bálint Mátyás habilitációs eljárására

2021. DECEMBER 6.
9.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Molics Bálint Mátyás

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„A fizioterápiás ellátások egészség-gazdaságtani és egészségpolitikai aspektusai”

címmel

 

2021. december 6-án (hétfő) 10.30 órai kezdettel a

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44., Konferencia terem)

tartandó tudományos előadására.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Molics Bálint Mátyás habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKoCagxxSEeihldwv93Ol22LiG2hVriQ4zF9wYo6MYbo1%40thread.tacv2/1638283565364?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. december 6-án (hétfő) 9.00 órai kezdettel

a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

„A” épület, A117-es tantermében (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 1. emelet.)

 

Magyar: „Külbokaszalag sérülések konzervatív kezelésének fizioterápiás feladatai”

Angol: „Physiotherapy tasks for lateral ankle ligament injuries and their conservative treatment”

címmel.

 

A rendezvényen való személyes részvétel védettségi igazolvány felmutatásához kötött.

Maszk használata kötelező.

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. GÁTI István egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Integratív Medicina Tanszék

Tagok:

Prof. Dr. SZABÓ István egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztály 

Prof. Dr. SZEPESI János egyetemi magántanár, ortopéd szakorvos 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa