Meghívó Dr. Lukács Gábor PhD nyilvános vitájára

2021. DECEMBER 16.
13.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Dr. Lukács Gábor

 

„Daganatos betegek komplex, intézményi ellátásának OnkoNetwork által támogatott új rendszere,

az onkológiai ellátás hatékonyságának növelése céljából

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

 

Helyszín, időpont: 2021. december 16. (csütörtök) 13:00 óra, MS. Teams online felület

 

Dr. Lukács Gábor Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKb_lNdbJfSPaYZnzo_aJLQdlWjzJqwk2Pp9Hu_Fv4OI1%40thread.tacv2/1638541025674?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d  

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora

Programvezető: Prof. Dr. KISS István az MTA doktora

Témavezető: Dr. habil. KOVÁCS Árpád

Társtémavezető: Prof. Dr. REPA Imre

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:  

Dr. habil. ÁGOSTON István egyetemi docens, hallgatói szolgáltatási és jogi koordinációs dékáni megbízott 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

Prof. Dr. NAGY Ferenc egyetemi tanár, osztályvezető főorvos 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ideggyógyászati Osztály 

Opponensek:

Prof. Dr. OLÁH Judit az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, igazgató 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika 

Prof. Dr. BERÉNYI Ervin egyetemi tanár, klinikaigazgató, intézetigazgató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Orvosi Képalkotó Klinika Radiológia 

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Dr_Lukacs_Gabor_Disszertacio_m_ikt.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács