Meghívó Dr. Dózsa Csaba László habilitációs eljárására

2021. DECEMBER 2.
12.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Dózsa Csaba László

 

habilitációs eljárásának keretében

„Az Egészségbiztosítási Alap egyensúlya:

kormányzati intézkedések a bevételek növelésére és a kiadások féken tartására, 1996-2020”

címmel

 

2021. december 2-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Dózsa Csaba László habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aNEjo8jIL0m29MdD_AO9x1m5f8SFE9pnUJunxXh04US81%40thread.tacv2/1637701998472?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. december 2-án (csütörtök) 12.00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „Struktúraváltás a hazai egészségügyben: kihívások és válaszok makro, mezo és mikor szinten, 2005-2020”

Angol: „Structural changes in the Hungarian Health Care System: challenges and responses at macro – mezo and micro

 level between 2005-2020”

címmel.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Dózsa Csaba László habilitációs eljárása - tanteremi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-k6jWMdkr94NdT0giiOQKnSorm4pv0PFZ-RBDdNZcL01%40thread.tacv2/1637743583916?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. BETLEHEM József egyetemi tanár, intézetigazgató, innovációs dékáni megbízott,

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

Tagok:

Prof. Dr. BRODSZKY Valentin Péter tanszékvezető egyetemi tanár                                  

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság- és Közpolitika Intézet

Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék 

Dr. habil. KÓSA István tanszékvezető egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar  

Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa