MEGHÍVÓ DR. BÁNFAI BÁLINT HABILTÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2023. NOVERMBER 29.
15:00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Bánfai Bálint

habilitációs eljárásának keretében

2023. november 29-én (szerda) 15:00 órai kezdettel

az Egészségtudományi Kar Tanácstermében

(7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3., tetőtér)

tartandó tudományos előadására

„Az elsősegélynyújtás társadalmasításának lehetőségei és kihívásai napjainkban”

címmel.

 

A tudományos előadást megelőzően

tanteremi előadásokra kerül sor

2023. november 29-én (szerda) 13:10 órai kezdettel

az „A” Nagyelőadóban (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)

 

Magyar: „A kórházon kívül bekövetkező hirtelen keringésmegállás epidemiológiai háttere és a felnőtt alapszintű újraélesztés lépései”

Angol: „The epidemiological background of out-of-hospital cardiac arrest and the steps of adult Basic Life Support”

címmel.

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök: 

Prof. Dr. NYÁRÁDY József az MTA doktora, professor emeritus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Bizottsági Tagok:  

1. UJVÁRINÉ Dr. habil. SIKET Adrienn egyetemi docens 

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézet Ápolási és Szülésznői Tanszék

2. Prof. Dr. NÉMETH Norbert az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes,

mb. központvezető 

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ 

 

Tisztelettel:

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa