Meghívó Bagdán Viktor PhD nyilvános vitájára

2021. DECEMBER 15.
10.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Bagdán Viktor

 

„A fül nemlineáris torzításának vizsgálata”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

 

Helyszín, időpont: 2021. december 15. (szerda) 10:00 óra, MS. Teams online felület

 

 Bagdán Viktor PhD fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLUnFC5-hCKf_L_4ySJ0QA1BqL-1mYunM6DGaVZDxcFs1%40thread.tacv2/1638540162182?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja

Témavezető: Prof. Dr. PYTEL József

Társ témavezető: Dr. habil. LUJBER László

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. CSERE Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet

Tagok:  

Dr. SZEKERES Sarolta Ph.D., nukleáris medicina szakorvos 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Képalkotó Diagnosztikai Osztály Nukleáris Medicina Részleg 

Prof. Dr. BELLYEI Szabolcs egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes, oktatási felelős 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet

Opponensek:

Dr. JARABIN János András Ph.D., adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. NAGY Roland Ph.D. tudományos munkatárs, info-bionika mérnök 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Bagdan_Viktor_dissz-combined_ikt.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács