Komplex vizsga tájékoztató

2023. JANUÁR 24.
9.00

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola alábbi doktoranduszainak komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra: 

Komplex vizsga ideje: 2023. január 24. (kedd) 9.00 óra

 

Helyszíne: MS. Teams program alkalmazásával online formában:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac5f59a729604ecb85b80c21b52e5e8b%40thread.tacv2/1671127241856?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22996c16c3-14de-4f3b-bed5-329efcc2d376%22%7d

 

 

A Komplex Vizsga Vizsgabizottság várható összetétele:

 

Elnök: 

Prof. Dr. NYÁRÁDY József az MTA doktora, professor emeritus

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

 

Tag: 

Dr. PRÉMUSZ Viktória PhD, adjunktus

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

 

Prof. Dr. IHÁSZ Ferenc egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet - Szombathely Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport 

 

 

Vizsgázó hallgatók:

ÁROK Pálma Diána (Kutatásmódszertan és Epidemiológia, Sport és Egészségtudomány)

NÉMETH Györgyi Éva (Kutatásmódszertan és Epidemiológia, Egészségtudomány határterületei)

NÉMETH Zsanett (Kutatásmódszertan és Epidemiológia, Egészségtudomány határterületei)

 

 

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács