Visegrádi Alap Ösztöndíjprogram 2016–2017

2015-12-15 15:12:02 Hírek Kari hírek

A Nemzetközi Visegrádi Alap közzétette a 2016–2017. évre vonatkozó ösztöndíjpályázatokat.

A program célja: 1–2 szemeszter időtartamú ösztöndíjak a kiválasztott, mesterképzésen tanuló vagy azt már elvégzett hallgatók részére.

A pályázók köre: magánszemélyek

A pályázat részletei:

 • A kiválasztott hallgatók 2 300 euró/szemeszter ösztöndíjban, míg a képző intézmény 1 500 euró/szemeszter támogatásban részesül.
 • Az 1500 km-nél távolabbi lakhely esetén az ösztöndíjasok utazási támogatást is kapnak.

Magyar diákok részére rendelkezésre álló ösztöndíj lehetőségek

Visegrádi országokon belüli ösztöndíjak (Intra-Visegrad Scolarships):

 • Csehország
 • Lengyelország
 • Szlovákia

Visegrádi országokon kívüli lehetőségek (Out-going Scolarships):

 • Albánia
 • Örményország
 • Azerbajdzsán
 • Beloruszia
 • Bosznia-Hercegovina
 • Grúzia
 • Koszovó
 • Macedónia
 • Moldova
 • Montenegró
 • Oroszország
 • Ukrajna

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • A diploma lefordított példánya
 • A vendég intézmény befogadó nyilatkozata
 • A tanulmányi vagy kutatási időszak munkaterve (PhD) vagy a látogatandó kurzusok listája (MA)
 • Ajánlólevél (Post-Master)

További információ http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Tel.:  +421 259 203 811,  - 802 E-mail: visegradfund@visegradfund.org