Ügyfélfogadási rend változása és kurzus információk

2020. MÁRCIUS 24. Hírek Kari hírek

Tisztelt Hallgató!

 

A kialakult helyzetben a Doktori Iskola ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:


A rektori utasítás alapján személyes ügyintézésre határozatlan ideig nincs lehetőség, így a Doktori Iskola kéri minden hallgatóját, hogy kérdés, probléma esetén email-ben keressék a Doktori Iskolát a doktoriiskola@etk.pte.hu email címen. Ha adott hallgatói problémát email-ben nem tud az iskola kezelni, az iskola telefonon felkeresi majd a hallgatót – a Neptun Rendszerben rögzített telefonszámán.

 

Kurzusokkal, oktatással kapcsolatos információk:

A Doktori Iskola kéri minden hallgatóját, hogy a gördülékenyebb távoktatás lebonyolítása érdekében a már sokszor emlegetett ms. teams program kerüljön mindenkinél letöltésre.  A kurzusok teljesítése érdekében a Doktori Iskola kéri, hogy figyeljék az iskolától kapott köremail-eket, valamint az interaktív oktatásokon elhangzó oktatói tájékoztatókat.

A technikai tantárgyakhoz (kutatási, szakmai és disszertációs tárgyak) kapcsolódó félév teljesítése továbbra is beadandó dolgozat (félévi beszámoló) formájában valósul meg. Féléves beszámolókat a Doktori Iskola ebben a félévben kizárólag elektronikus formában tud befogadni, a témavezetői jóváhagyást is ebben a formában kérjük

 

Tisztelettel:
Prof. dr. SULYOK Endre MD, PhD, DSc
professor emeritus | professor emeritus