Tájékoztató Egészségtudományi Doktori Képzésről 2017-2018. tanév

2017-07-10 08:12:05 Hírek Kari hírek

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐ: 2017. augusztus 18. A pótfelvétel követelményei és feltételei A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora egyetemi tanár, rektor Titkárság: Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora professor emeritus, szakértő
Bóka Renáta Igazgatási ügyintéző 72/513-678 Prémusz Viktória tudományos segédmunkatárs 72/513-670/690
Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. Telefon: 72/513-678, 72/513-670/690 Fax: 72/513-645 E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu Honlap: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/   A pótfelvételi eljárás díja: 12.000 Ft Az eljárási díj rendezése lehetséges az alábbi számlaszámon: 10024003-00282716-00000000 Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék: önköltséges képzés esetén ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV   Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken: http://kti.pte.hu/content/szamlakero-nyomtatvany   A pályázathoz csatolandó dokumentumok: Jelentkezési lap és mellékletei Kutatási terv Megállapodás témavezetővel Kérjük, hogy a dokumentumokat a felvételi eljárás díjának befizetéséről szóló bizonylat másolatával együtt, postai úton az Egészségtudományi Doktori Iskola címére megküldeni szíveskedjék: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. A pótfelvétel követelményei és feltételei: A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik Az értékelés szempontjai: Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. Keretszám: nincs A pótfelvételi döntés időpontja: 2017. augusztus második fele.   Személyes beiratkozás: 2017. augusztus 25 (péntek) 10:00 órától Helyszín: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” nagy előadó    Képzési struktúra: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.   Juttatások:  A doktorandusz ösztöndíj (nappali munkarend, ösztöndíjas képzés) havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.   Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.   Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.   Önköltséges képzés költségtérítési díja: 120.000 Ft/félév    Doktori képzési programok, témák 1. program / PR-1        EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető 2. program / PR-2        KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Verzár Zsófia programvezető 3. program / PR-3        MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kránicz János programvezető 4. program / PR-4        PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető 5. program / PR-5        REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Bódis József programvezető 6. program / PR-6        ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kiss István programvezető

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető

7. program PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Rétsági Erzsébet programvezető Dr. Ács Pongrác társ programvezető 8. program PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁOLÁLKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA ÉS HIDRATÁCIÓ Prof. Dr. Figler Mária programvezető A részletes témakiírások megtalálhatóak: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/hu/fooldal/doktori-iskola-phd-programjai/ http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116   Köszönjük megtisztelő érdeklődését.   Üdvözlettel:
Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora egyetemi tanár rektor az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora professor emeritus Egészségtudományi Doktori Iskola