Tájékoztató Egészségtudományi Doktori Képzésről 2016-2017. tanév

2016-05-10 13:26:30 Hírek Kari hírek

Felvételi tájékoztató:

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 2016-2017. tanév I. félévére felvételt hirdet.

A felvétel követelményei és feltételei A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora egyetemi tanár, rektor Titkárság:  

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora professor emeritus, szakértő

Prémusz Viktória ügyvivő szakértő 72/513-678

Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. Telefon: 72/513-678, 72/513-670/690 Fax: 72/513-645 E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu Honlap: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/

A jelentkezési lap igénylése:

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Letolt_hallgatok/3_Jelentkezesi_lap2011.pdf

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft

Az eljárási díj rendezése lehetséges az alábbi számlaszámon:

10024003-00282716-00000000

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék:

nappali munkarend esetén

ETK EDI 140146, Felvételi eljárási díj, NÉV

levelező munkarend esetén

ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken:

http://kti.pte.hu/menu/50/43

 

 Jelentkezési időszak: 2016. március 1. – 2016. május 31.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap és mellékletei
 • Felvételi lap (csak ösztöndíjas képzésre jelentkezőknek)
 • Kutatási terv
 • Megállapodás témavezetővel

A felvétel követelményei és feltételei: A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik

Az értékelés szempontjai: Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, az ösztöndíjas képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, valamint a 2016. június 13-24. között esedékes szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa.

A felvételi vizsga várható időpontja: 2016. június 13-24.

A felvételi döntés időpontja: 2016. július 15.

Várható keretszám:

Állami ösztöndíjas keret: 7 fő

 

 Képzési struktúra:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

 

Juttatások:

 A doktorandusz ösztöndíj (nappali munkarend, ösztöndíjas képzés) havi összege

a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft,

a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

Önköltséges képzés költségtérítési díja: 80.000 Ft/félév 

Doktori képzési programok, témák  
 • program / PR-1        EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető
 • program / PR-2        KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Verzár Zsófia programvezető
 • program / PR-3        MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kránicz János programvezető
 • program / PR-4        PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető
 • program / PR-5        REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Bódis József programvezető
 • program / PR-6        ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kiss István programvezető
 • PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető
 • PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető
 • PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető
 • program PR-7          SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Rétsági Erzsébet programvezető Dr. Ács Pongrác társ programvezető
 • program PR-8          ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA és HIDRATÁCIÓ Prof. Dr. Figler Mária programvezető

A részletes témakiírások megtalálhatóak:

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/hu/fooldal/doktori-iskola-phd-programjai/

Köszönjük megtisztelő érdeklődését.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora egyetemi tanár rektor az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora professor emeritus Egészségtudományi Doktori Iskola