Szabóné Kaj Mónika - doktori szigorlat

2017-03-06 15:45:22 Hírek Kari hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Szabóné Kaj Mónika a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének TERHELÉSÉLETTAN tantárgyból doktori szigorlati vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:   Szigorlati vizsga ideje: 2017. március 21. (kedd) 10.30 óra Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet     A Szigorlati Bíráló Bizottság összetétele: Elnök: Prof. Dr. Komáromy László professor emeritus, dékáni tanácsadó Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet   Tagok: Dr. Fügedi Balázs PhD, egyetemi docens, intézetvezető helyettes Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézet   Dr. habil. Ács Pongrác PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet   Tisztelettel: Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács