Prémusz Viktóriadoktori szigorlati vizsgája

2019. SZEPTEMBER 6. Hírek Kari hírek

Prémusz Viktória, a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének Egészség-szociológia és Reprodukciós epidemiológia tantárgyakból doktori szigorlati vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra: Szigorlati vizsga ideje: 2019. szeptember 16.  (hétfő) 15:00 óra Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet.


A Szigorlati Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. Csere Tibor professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Tagok:

Dr. Laczkó Tamás PhD adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

Dr. Vizer Miklós Gábor PhD osztályvezető főorvos
Da Vinci Magánklinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 7635 Pécs Málics Ottó utca 1.

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács