Pályázati lehetőség Európán kívüli országokba

2020. JANUÁR 2. Hírek Kari hírek

Kedves Hallgató!

 

Örömmel tájékoztatunk, hogy a Tempus Közalapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre, a 2020/21-es tanévre. A pályázók itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek részt az ösztöndíjjal, továbbá kifejezetten szakdolgozat vagy disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is igényelhető támogatás.


Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívás a partnerországok által felajánlott támogatások elnyerésére vonatkozik. A magyar fél által biztosított kiegészítő ösztöndíjtámogatás jelenleg tárgyalás alatt áll, végleges döntés 2020 márciusában várható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy nyújts be pályázatot abban az esetben is, ha a magyar fél támogatása nélkül a részképzést nem tudnád megvalósítani. Amennyiben a magyar fél által biztosított kiegészítő támogatásról döntés születik és a forrás 2020 márciusa után rendelkezésre áll az ösztöndíjprogramra, a nyertes pályázók magyar támogatásban is részesülnek majd.  

A partnerországok listája, és a felajánlott ösztöndíjak ide kattintva tölthetők le. 

A részletes pályázati felhívás itt érhető el. 

A pályázatot a Tempus Közalapítvány online rendszerén keresztül (https://apply.stipendiumhungaricum.hu) kell beadni.

Az ösztöndíjasoknak a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) a küldő magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük (doktorjelölteknél nem feltétel). 

A pályázati felhívást és a mellékletét honlapunkról tudod elérni. A pályázás menetével kapcsolatos gyakori kérdésekre ezen a linken érhetők el válaszok.

A Tempus Közalapítványhoz történő pályázás határideje: 2020. FEBRUÁR 19.

Kérdéseitekkel forduljatok bátran a partnerországok listáját tartalmazó táblázat H oszlopában megjelölt kapcsolattartóhoz.

 

Üdvözlettel,

Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem