MOLNÁR Richárd, SZABÓ László és TOMESZ András PhD szigorlatok

2021. NOVEMBER 16. Hírek Kari hírek

TÁJÉKOZTATÓ

MOLNÁR Richárd, SZABÓ László és TOMESZ András, a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjeinek „Epidemiológia” és

„Molekuláris karcinogenezis” tantárgyakból doktori szigorlati vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

 

Szigorlati vizsga ideje: 2021. november 30. (kedd)

  • 14:00 óra Molnár Richárd
  • 14:30 óra Szabó László
  • 15:00 óra Tomesz András

 

Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola, online formában (Ms. Teams)                                                                                             

 

A Szigorlati Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok:

1. GUBICSKÓNÉ Dr. KISBENEDEK Andrea PhD, adjunktus intézetigazgató-helyettes,

mb. tanszékvezető

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Dietetika Tanszék

 

2. Prof. Dr. SZŰCS György PhD, egyetemi magántanár

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

 

 

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács