Moghaddam Hosseini, Vahideh Ph.D védése

2019. ÁPRILIS 22. Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa meghívja Önt Moghaddam Hosseini, Vahideh The relationship between health-related quality of life, mother’s birth circumstances and fear of childbirth: A transgeneration approach című Ph.D értekezés nyilvános vitájára.


Helyszín, időpont: 2019. május 6 (hétfő) 10.00 óra

MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB)

7624, Pécs, Jurisics M. u. 44.

Témavezetők: Dr. habil. Várnagy Ákos, Prof. Dr. Varga Katalin DSc

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora, professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet

Dr. habil. Kornya László PhD, c. egyetemi tanár, főorvos, klinikai főigazgató helyettes
Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet

Dr. Martos Tamás PhD, habil, egészségpszichológiai szakpszichológus, egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar Pszichológia Intézet Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

Dr. Máté Orsolya PhD, adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet

Dr. habil. Warta Vilmos egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/doktori-tezisek-es-ertekezesek