Makai Alexandra szigorlat

2019-01-24 13:17:19 Hírek Kari hírek

Makai Alexandra a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének „Az egészségi állapot és fizikai aktivitás társadalmi aspektusai” és „A társadalom- és sporttudományi kutatások gyakorlata” tantárgyakból doktori szigorlati vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

Szigorlati vizsga ideje: 2017. december 1. (péntek) 14.30 óra

Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola

7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet

 

A Szigorlati Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. Csere Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadóPécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Tagok:

Karamánné Dr. habil. Pakai Annamária, tanszékvezető egyetemi docensPécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Védőnői és Prevenciós Tanszék

Dr. habil. Balogh László, intézetigazgató, egyetemi docensDebreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet

Tisztelettel:Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács