Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2016

2015-10-07 12:30:27 Hírek Kari hírek

Az ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

 Pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1976. március 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.

 Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

 Az elbírálás két kategóriában történik:

– posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);

– predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók

 Az ösztöndíj időtartama 3–8 hónap, amely indokolt esetben – az állami költségvetés függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal – meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.

 Az ösztöndíjas utak 2016 áprilisától tervezhetőek.

 Pályázati határidő: 2015. november 30. 23.00 óra

 További információ http://www.tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok