Konferencia felhívás_XII. TUDOMÁNYOS FÓRUM

2022. OKTÓBER 18. Hírek Kari hírek

For the english version please click here.

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Doktoranduszok, Doktorvárományosok, Posztdoktorok!

Az Egészségtudományi Doktori Iskola az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottságával közösen 2022. november 18-án (péntek) 14.00 órától a PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA XII. TUDOMÁNYOS FÓRUMA - „Egészségtudomány: út a világ megismeréséhez” elnevezésű konferenciával tiszteleg a Magyar Tudomány Ünnepe előtt.

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2022. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája az „Tudomány: út a világ megismeréséhez”. A programot összeállító testület arra törekedett, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy „csak a tudományos tények és összefüggések ismeretében érthetjük meg és befolyásolhatjuk a környezetünkben zajló folyamatokat. Emellett felhívja a figyelmet a közérthető és élményalapú ismeretátadás fontosságára az álhírek visszaszorításában, és motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok létrehozására.”

Doktori Iskolánk szándékolt célja egyezik a Tudományünnep alapvetésével, és az „Egészségtudomány: út a világ megismeréséhez" címnek megfelelően az előadók az alábbi szekciókban felkért előadóként, illetve predoktori, doktoranduszi és doktorvárományosi / posztdoktori minőségben kapnak lehetőséget az egészségtudományhoz és annak határterületeihez kapcsolódó kutatásuk bemutatására a Doktori Iskola kutatási programjai mentén:

  • Egészségtudomány Határterületei
  • Kardiovaszkularis Egészségtudomány
  • Mozgásszervi Egészségtudomány
  • Perinatális Egészségtudomány
  • Reprodukciós Egészségtudomány
  • Onkológia–Egészségtudomány
  • Sport és Egészségtudomány
  • Élelmiszertudomány, Táplálkozástudomány, Dietetika és Hidratáció

A Fórum célja az Egészségtudományi Doktori Iskola és a PAB Egészségtudományi Munkabizottság megismertetése a Kar hallgatóival, tehetséges hallgatók (TDK/OTDK helyezettek) bemutatkozása, kutatói életpálya népszerűsítése a képzés és a kutatás képzési formákon átívelő hídjának megismertetésével, illetve a Doktori Iskolában megszülető tudományos eredmények disszeminációja, a doktoranduszok előrehaladásának bemutatása, doktorjelöltek eredményeinek összefoglalása és megvitatása.

A szerkesztőbizottság véleményezése után az előadók közlési lehetőséget kaphatnak a PTE Egészségtudományi Karának tudományos lapjában, az Egészség – Akadémiában (ISSN 2063-8140).

Az Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszai, doktorvárományosai és posztdoktorai az előadás absztraktjának beküldésével jelentkezhetnek, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 300 szót. A konferencián elhangzó előadások időtartama vitával együtt 10 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat a doktoriiskola@etk.pte.hu címre várjuk 2022. november 8-ig.

A jelenlévők kérdései, hozzászólásai számunkra nagyon fontosak. Amennyiben nem kíván előadással részt venni a Fórumon, a hallgatóság soraiba is nagy szeretettel várjuk. Részvételi szándékát 2022. november 15-ig jelezni szíveskedjék Dr. Prémusz Viktória tudományszervezési koordinátornál (doktoriiskola@etk.pte.hu, +36 72 501 500 / 38070 telefonon). Kérjük, járuljon hozzá konferenciánk sikeréhez, és minél több érdeklődő részére juttassa el felhívásunkat.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Konferencia felhívás letöltése

Tisztelettel üdvözli:

 

Prof. Dr. BÓDIS József DSc

egyetemi tanár

az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. BETLEHEM József

egyetemi tanár

stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

az Egészségtudományi Munkabizottság elnöke

Dr. PRÉMUSZ Viktória

adjunktus

az Egészségtudományi Munkabizottság

titkára