Konferencia felhívás VIII. TUDOMÁNYOS FÓRUM

2018-11-09 14:06:50 Hírek Kari hírek

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

Az Egészségtudományi Doktori Iskola az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottságával közösen 2018. november 30. (péntek) 15.00 órától a PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VIII. TUDOMÁNYOS FÓRUMA - „Határtalan egészségtudomány” elnevezésű konferenciával tiszteleg a Magyar Tudomány Ünnepe előtt.

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2018. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája és főcíme: ,,Határtalan tudomány”. A programot összeállító testület arra törekedett, hogy olyan témákról hallhassanak az érdeklődők, amelyek az országos és nemzetközi szakmai együttműködés jelentőségét hangsúlyozzák, egy a földrajzi határokon átívelő közös nyelv használatával. A globalizáció pozitív aspektusát kiemelve szeretnénk megmutatni, hogy a tudományos kommunikáció során, az információ szabad áramlásának köszönhetően hogyan válhatnak a jövő kutatói egymás eredményeit tisztelő, sikeres szakmai partnerekké. Ugyanakkor figyelmet irányítva a tudományos eredmények disszeminációjában rejlő veszélyre, a tudományos közösség társadalom felé történő hiteles megnyilvánulásának jelentőségére.

Előadásuk témáját a fenti mottó figyelembevételével legyenek szívesek megadni, eltérő témájú előadás esetén a vonatkozó aspektusokat kiemelni.

„Határtalan egészségtudomány” alcímnek megfelelően az előadók az alábbi szekciókban felkért előadóként, illetve predoktori, doktoranduszi és doktorjelölti / posztdoktori minőségben kapnak lehetőséget az egészségtudományhoz és annak határterületeihez kapcsolódó kutatásuk bemutatására különös tekintettel:

  1. Hazai vagy nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások, kutatócsoportok, kutatóhálózatok bemutatkozása
  2. Kommunikáció és kulturális kompetenciák jelentősége az egészségtudományban és az egészségügyben
  3. Külföldi hallgatók kutatásainak bemutatása

A Fórum célja az Egészségtudományi Doktori Iskola és a PAB Egészségtudományi Munkabizottság megismertetése a Kar hallgatóival, tehetséges hallgatók (TDK/OTDK helyezettek) bemutatkozása, kutatói életpálya népszerűsítése a képzés és a kutatás képzési formákon átívelő hídjának megismertetésével, illetve a Doktori Iskolában megszülető tudományos eredmények disszeminációja, a doktoranduszok előrehaladásának bemutatása, doktorjelöltek eredményeinek összefoglalása és megvitatása.

A szerkesztőbizottság véleményezése után az előadók közlési lehetőséget kaphatnak a PTE Egészségtudományi Karának tudományos lapjában, az Egészség – Akadémiában (ISSN 2063-8140).

Az Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszai és doktorjelöltjei az előadás absztraktjának beküldésével jelentkezhetnek, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 300 szót. A konferencián elhangzó előadások időtartama vitával együtt 10 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat a doktoriiskola@etk.pte.hu címre várjuk 2018. november 19-ig.

A jelenlévők kérdései, hozzászólásai számunkra nagyon fontosak. Amennyiben nem kíván előadással részt venni a Fórumon, a hallgatóság soraiba is nagy szeretettel várjuk. Részvételi szándékát 2018. november 23-ig jelezni szíveskedjék Prémusz Viktória tudományos segédmunkatársnál (doktoriiskola@etk.pte.hu, 72/513-678, vagy 72/513-670/690 telefonon). Kérjük, járuljon hozzá konferenciánk sikeréhez, és minél több érdeklődő részére juttassa el felhívásunkat. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Tisztelettel üdvözli:

Prof. Dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője az Egészségtudományi Munkabizottság elnöke Prof. Dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára Prof. Dr. BETLEHEM József stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár az Egészségtudományi Munkabizottság titkára