Konferencia felhívás | Conference Call

2019. OKTÓBER 2. Hírek Kari hírek

PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola és az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottság IX. TUDOMÁNYOS FÓRUMA,

PAB Székház (Pécs, Jurisics M. út 44.) 2019. november 22. (péntek) 14.00 óra


For the english version please click here.

For the detailed program please click here.

A részletes program megtekintéséhez kérem kattintson ide.

 

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottságával közösen 2019. november 22. (péntek) 14.00 órától a PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA IX. TUDOMÁNYOS FÓRUMA „Értékteremtő egészségtudomány” elnevezésű konferenciával tiszteleg a Magyar Tudomány Ünnepe előtt.

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2019. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája az „Értékteremtő egészségtudomány”. A programot összeállító testület arra törekedett, hogy olyan témákról hallhassanak az érdeklődők, amelyek feltárva az általunk ismert világ sokszínűségét, felhívják a figyelmet a különféle diszciplínák egymást kiegészítő és erősítő összértékére, valamint a kutatási eredmények felelős interpretálására. Az egyes tudományterületek különböző perspektívából interpretálják ugyanazt a valóságot, így képes komplex módon reflektálni a változó körülményekre.

Doktori Iskolán alapításától szándékolt célja egyezik a konferencia alapvetésével, mely szerint az értékteremtő tudomány inter- és multidiszciplináris megközelítésű, alternatív válaszokat kínál az össz-társadalmat érintő kérdésekre. Előadásuk témáját a fenti mottó figyelembevételével legyenek szívesek megadni, eltérő témájú előadás esetén a vonatkozó aspektusokat kiemelni.

„Értékteremtő egészségtudomány” fórum címnek megfelelően az előadók az alábbi szekciókban felkért előadóként, illetve predoktori, doktoranduszi és doktorjelölti / posztdoktori minőségben kapnak lehetőséget az egészségtudományhoz és annak határterületeihez kapcsolódó kutatásuk bemutatására a Doktori Iskola kutatási programjai mentén:

  • Egészségtudomány Határterületei
  • Kardiovaszkularis Egészségtudomány
  • Mozgásszervi Egészségtudomány
  • Perinatális Egészségtudomány
  • Reprodukciós Egészségtudomány
  • Onkológia–Egészségtudomány
  • Sport és Egészségtudomány
  • Élelmiszertudomány, Táplákozástudomány, Dietetika és Hidratáció

 

A Fórum célja az Egészségtudományi Doktori Iskola és a PAB Egészségtudományi Munkabizottság megismertetése a Kar hallgatóival, tehetséges hallgatók (TDK/OTDK helyezettek) bemutatkozása, kutatói életpálya népszerűsítése a képzés és a kutatás képzési formákon átívelő hídjának megismertetésével, illetve a Doktori Iskolában megszülető tudományos eredmények disszeminációja, a doktoranduszok előrehaladásának bemutatása, doktorjelöltek eredményeinek összefoglalása és megvitatása.

A szerkesztőbizottság véleményezése után az előadók közlési lehetőséget kaphatnak a PTE Egészségtudományi Karának tudományos lapjában, az Egészség – Akadémiában (ISSN 2063-8140).

Az Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszai és doktorjelöltjei az előadás absztraktjának beküldésével jelentkezhetnek, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 300 szót. A konferencián elhangzó előadások időtartama vitával együtt 10 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat a doktoriiskola@etk.pte.hu címre várjuk 2019. november 13-ig.

A jelenlévők kérdései, hozzászólásai számunkra nagyon fontosak. Amennyiben nem kíván előadással részt venni a Fórumon, a hallgatóság soraiba is nagy szeretettel várjuk. Részvételi szándékát 2019. november 15-ig jelezni szíveskedjék Prémusz Viktória tudományos segédmunkatársnál (doktoriiskola@etk.pte.hu, 72/513-678, vagy 72/513-670/690 telefonon). Kérjük, járuljon hozzá konferenciánk sikeréhez, és minél több érdeklődő részére juttassa el felhívásunkat.

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

 

Tisztelettel üdvözli:

Prof. Dr. BÓDIS József DSc
egyetemi tanár
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője
az Egészségtudományi Munkabizottság elnöke

Prof. Dr. SULYOK Endre DSc
professor emeritus
az Egészségtudományi
Doktori Iskola titkára

Prof. Dr. BETLEHEM József
stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár
az Egészségtudományi Munkabizottság titkára