Komplex Vizsga tájékoztató 2018. június 15.

2018-06-11 15:30:48 Hírek Kari hírek

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola alábbi doktoranduszainak, komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:
  •  Busa Csilla (Egészségszociológia)
  • Lukács Gábor (Klinikai onkológia)
  • Tóth Zoltán (Klinikai onkológia)
  • Elmer Diána (Epidemiológia/Kutatásmódszertan, Egészség gazdaságtan)
  • Németh Noémi (Egészség gazdaságtan)
  • Pónusz Róbert (Epidemiológia/Kutatásmódszertan)
  • Schiszler Bence (Epidemiológia/Kutatásmódszertan, Egészségszociológia)
Komplex vizsga ideje: 2018. június 15. (péntek) 09.00 óra   Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola 7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet   A Komplex Vizsga Bíráló Bizottság összetétele: Elnök: Prof. Dr. Csere Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar   Tagok: Dr. Orsós Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet   Dr. Tóth Gergely Péter PhD mb. osztályvezető főorvos Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet   Dr. Ágoston István PhD egyetemi adjunktus, vezető jogi tanácsadó Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet   Tisztelettel: Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács