Komplex vizsga tájékoztató

2021. MÁJUS 5. Hírek Kari hírek

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola alábbi doktoranduszainak komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

  • Dr. KRESZ Sára (Egészség-gazdaságtan)
  • KERNER László (Epidemiológia/Kutatásmódszertan; Sport és Egészségtudomány)
  • TÓTH Bettina (Fizioterápia alapjai)
  • SZABÓ Zoltán Tamás (Sport és Egészségtudomány)
  • TARDI PÉTER (Fizioterápia alapjai)
  • LUKÁCS- Horváth Marianna (Sport és Egészségtudomány)
  • ALFÖLDI Zoltán (Sport és Egészségtudomány)
  • KECZELI Viola (Élelmiszertudomány, Táplálkozástudomány, Dietetika, Hidráció)
  • KOMÁROMY Mark (Egészség-gazdaságtan)    

 

Komplex vizsga ideje: 2021. május 20. 9.00 óra

Helyszín: MS. Teams program alkalmazásával online

 

A Komplex Vizsga Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök: Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Dékáni Hivatal

 

Tag: Dr. MOLICS Bálint Ph.D. egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Tag: Dr. STOCKER Miklós Ph.D. tanszékvezető egyetem docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék

 

 

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács