Komplex vizsga 2021. június 3. vizsga beosztás – magyar program

2021. MÁJUS 12. Hírek Kari hírek

TÁJÉKOZTATÓ

 

A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola alábbi doktoranduszainak komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

  • BITE-TRPKOVICI Melinda (Sport és Egészségtudomány)
  • SZŐTS Bálint (Kutatásmódszertan és Epidemiológia)
  • MEISZTER Erika (Egészség-szociológia)
  • SZALAI-SZOLCSÁNYI Judit (Egészség-szociológia)
  • EGYED Csilla (Egészség-szociológia)
  • NAGY Renáta (Egészség-szociológia)
  • NAGY Gabriella (Egészség-szociológia)
  • DÁVIDOVICS Anna (Egészség-szociológia)
  • KURDINÉ MOLNÁR Eszter (Egészség-szociológia)
  • KOCZKA Viktor (Kutatásmódszertan és Epidemiológia)

Komplex vizsga ideje: 2021. június 3. 9.00 óra – magyar program

Helyszín/: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola online, ms. teams programmal  

 

Komplex Vizsga Vizsgabizottság Összetétele:

Elnök: Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora professor emeritus, dékáni tanácsadó

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal

 

Tag: Prof. Dr. KISS István egyetemi tanár, intézetigazgató

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet

 

Tag: PETŐNÉ Dr. habil. CSIMA Melinda Ph.D. tudományos intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Neveléstudományi Intézet

 

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács