Egységes Pályázati Rendszer Kiírás 2015/2016/2 Részletes kiírás

2016-05-17 11:17:39 Hírek Kari hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Alulírott dr. Cseporán Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke, a PTE DOK Küldöttgyűlésének 247/2016. (V. 12.) sz. határozata alapján a következő pályázati felhívást teszem közzé: A PTE DOK által kiírt Egységes Pályázati Rendszer célja a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktoranduszait két pályázati ciklusban (őszi, tavaszi), három tevékenységi területen támogatni.   E három támogatási terület:
  • hazai és nemzetközi konferencia-részvétel,
  • egyéb szakmai tevékenység, valamint
  • konferenciák, workshopok, kerekasztal beszélgetések szervezése. A rangsorok pályázati témánként kerülnek felállításra.
  A pályázat beadásának feltételei: A pályázatra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben
  1. az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is fennáll;
  2. vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén, a pályázatának megvalósulását követően a PTE DOK számára írásos formában, saját kézjegyével ellátott beszámolót készít a jelen szabályzat 2. számú mellékletében foglalt szempontok alapján;
  3. vállalja, hogy a pályázat összegét csakis a pályázatában megnevezett tevékenységre használja fel.
  Minden pályázó egy pályázati időszakban, egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be!   A pályázatok elbírálása: A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja. A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a PTE DOK Küldöttgyűlése szavazás útján dönt.   A pályázat elbírálásának szempontjai:
  1. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között a doktori tanulmányok során megvalósult aktív tudományos tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás benyújtása óta eltelt időszakból nyújthatók be.
  2. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között a doktori tanulmányok során megvalósult közéleti tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás benyújtása óta eltelt időszakból nyújthatók be.
  3. Leadott pályázat szakmai és költségtervi relevanciája, valamint megalapozottsága, tervezettsége.
  A fentiekre vonatkozó részleteket a PTE DOK Pályázati Szabályzatának mellékletei tartalmazzák.  

Jelen kiírás keretében a 2016. június 1. és 2016. december 31. között megvalósítandó

szakmai tevékenységekre lehet pályázni!

  A pályázat benyújtása: A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30. A pályázatot kérjük postai úton elküldeni az alábbi címre: Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal - PTE Doktorandusz Önkormányzat 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. (006-os iroda)   A borítékon szerepelnie kell a „PTE DOK Egységes Pályázati Rendszer 2016. tavasz" megnevezésnek. A pályázat részletes kiírása (a PTE DOK Pályázati Szabályzata, valamint a letölthető űrlapok) megtalálható a PTE DOK honlapján: http://www.phdpecs.hu Kérdés esetén forduljon bizalommal a PTE DOK munkatársaihoz a info@phdpecs.hu e-mail címen!   Kelt: Pécs, 2016. május 12.

Cseporán Zsolt s.k. elnök PTE Doktorandusz Önkormányzat