Dr. Fábián Zsolt habilitációs eljárása

2018-11-21 12:44:14 Hírek Kari hírek

MEGHÍVÓ

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Fábián Zsolt Ph.D.

 

„Molekuláris mechanizmusok celluláris hypoxiában”

 

című, habilitációs eljárásának keretében

2018. december 10. (hétfő) 13.00 kezdettel

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában (Pécs, Jurisics M. u. 44., Tanácsterem)

tartandó tudományos előadására.

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2018. december 10. (hétfő) 11.00 órai kezdettel

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

„A” épület, A Nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.)

Magyar: „A génexpresszió szabályozása”

Angol: „The regulation of gene expression”

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:   Elnök: Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora, professor emeritus Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Tagok: Magyariné Dr. habil. Burián Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető Szegedi Tudományegyetem ÁOK Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet Prof. Dr. Falus András az MTA rendes tagja Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt – és Immunbiológiai Intézet   Tisztelettel: PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa