Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj

2016-11-21 12:03:48 Hírek Kari hírek

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának nevében tájékoztatom a szervezet által kiírt Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj pályázati kiírásáról.   A pályázat célja: Az Egyetemen a doktori képzést a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő államilag támogatott és magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktoranduszok doktori fokozatszerzését elősegítve, a tanulmányi és tudományos előmenetelt értékelve a PTE DOK „Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíjat” hoz létre.   Pályázati jogosultság/feltételek: Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a doktori képzést az Egyetemen a 2016/2017. tanév előtt megkezdő államilag támogatott és magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktoranduszok.   Az ösztöndíj feltételei: a) A pályázó az Egyetemmel a 2016/2017. tanév őszi szemeszterében aktív doktorandusz jogviszonnyal rendelkezzen. b) A pályázó a doktori képzés utolsó lezárt aktív félévében legalább 24 kreditet teljesített.   Pályázati dokumentáció: A pályázat kötelező dokumentumai: a)Pályázati űrlap (eredeti aláírt példány) b) Az Egyetemmel fennálló aktív doktorandusz jogviszony-igazolás (eredeti példány) c)A Tanulmányi Osztály vagy a doktori iskola vezetője által hitelesített kreditigazolás a legutóbbi lezárt aktív félévről (eredeti példány)   A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. december 5. (hétfő)   A pályázati felhívás, valamint a pályázati űrlap az alábbi linken megtalálható: http://phdpecs.hu/hu/palyazatok/10/Doktorandusz%20Kiv%C3%A1l%C3%B3s%C3%A1gi%20%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s