Alkalmazott tudományok felsőfokú oktatásának erősítése - PROCSEE projekt szakértői pályázat! Határidő: 2016. május 27.

2016-05-18 13:01:07 Hírek Kari hírek

Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Rektori Konferencia csatlakozott a "Strengthening Professional Higher Education and VET in Central and South Eastern Europe (PROCSEE)" című projekt munkájához. A projekt koordinátora a szlovén Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC, projekt partnerek pedig a EURASHE mellett olyan nemzeti szintű ernyőszervezetek, melyek tagjai alkalmazott tudományokat oktató felsőoktatási intézmények (is) (a magyar MRK és a cseh CASPHE), valamint egy felsőoktatási ügynökség (a horvát AZVO), egy felsőoktatási tanácsadó cég (KIC Malta) és egy közigazgatási egyetem (a román SNSPA).

 

A PROCSEE projekt célja az alkalmazott tudományok felsőfokú oktatásának (Professional Higher Education, továbbiakban: PHE) erősítése Közép- és Dél-Kelet Európában (CSEE).

  A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg: 
 • szakmapolitikai dialógus és szakpolitikai kihívások beazonosítása az érintettek bevonásával
 • a kihívások megoldását célzó konkrét szakpolitikai intézkedések szempontjából értékes jó gyakorlatok gyűjtése
 • a jó gyakorlatok elemzése tematikus szakértői csoportokban, és a jó gyakorlatok közül azok kiválasztása, amelyek a leginkább alkalmasak a konkrét problémák megoldására a régióban (CSEE)
 • szakpolitikai, intézményi szintű intézkedések kidolgozása az egyes, nemzeti szintű érintettekkel/felelősökkel (stakeholder-ek) együttműködésben minden projekt partner országban; az intézkedések a projektben végzett kutatásokra alapozva, a beazonosított szakpolitikai kihívások sikeres megoldását célozzák
 • a szakpolitikai beavatkozások szükségességének, és a beavatkozás metodológiájának kommunikálása a releváns szakpolitikai felelősök, döntéshozók felé; valamint monitoring rendszer kialakítása a fejlesztési folyamat nyomon követésére és a beavatkozások hatásának mérésére
 

A projekt jelenlegi -kezdő- fázisában szakértőket toborzunk a projekt munkában történő részvételre, a 4 tematikus terület szerinti bontásban kiírt pályázatok keretében, a pályázati kiírások csatoltan találhatóak.

  Pályázni a projekt honlapján keresztül lehet:
 • szakértő adatainak megadásával
 • egy EUROPASS formátumú önéletrajz feltöltésével, és
 • egy motivációs levéllel.
  A projekt munka az alábbi 4 tematikus területen fog megvalósulni:
 1. Alignment of PHE with regional development strategies (A PHE összhangja a regionális fejlesztési stratégiákkal)
 2. Promotion of PHE to respond to skill shortages (A PHE promóciója a szakismerethiány megszüntetésére irányulóan)
 3. Organising and monitoring student placements in the world of work (A hallgatók munka világában történő elhelyezkedésének szervezése és nyomonkövetése)
 4. Personal Learning Environments in PHE (Személyes tanulási környezet a PHE-ben)
 

A honlapon mind a négy területhez tartozóan egy felületen keresztül lehet jelentkezni (jelezve, hogy a pályázó melyik szakértői pozícióra jelentkezik), itt: http://procsee.eu/experts-call/

  Pályázatok benyújtásának határideje: 2016 május 27.   A szakértői részvétel feltételei a PROCSEE projektben:
 • részvétel a projekt keretében szervezett 3 alkalommal megrendezendő PHE Kiválósági Fórumon (2016-ban, 2017-ben és 2018-ban, évente egy 4 napos alkalom valamely projektpartner országában; szerződés megkötésekor ismertek lesznek az időpontok)
 • aktív részvétel a szakpolitikai döntéshozók számára készítendő irányelvek, szakmai anyagok kidolgozásában
 • részvétel az évente egy alkalommal a szakértő országában megrendezésre kerülő, fél napos workshop-on a nemzeti szintű érintettekkel (stakeholderek)
 • három részletes esettanulmány elkészítése angol nyelven az adott tematikus területhez tartozó jó gyakorlatokról
 • szakértő a fenti kötelezettségek teljesítése ellenében bruttó 2500 EUR tiszteletdíjat kap a projekt teljes időtartamára vonatkozóan, valamint a három PHE Kiválósági Fórum utazási költségének megtérítésére jogosult (a fórumokon való részvétel a szakértő projektben végzett munkájának kulcsfontosságú eleme)  
  Fentiek a szakértői szerződésben rögzített feltételek lesznek.