Konferencia felhívás - PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola és az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottság VI.

2016-11-09 08:27:17 Hírek Kari hírek

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

A Magyar Tudományos Akadémia és a PTE Rektorának felkérésére, a PTE Egészségtudományi Kar Dékánjának támogatásával, az Egészségtudományi Doktori Iskola az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottságával közösen 2016. november 30. (szerda) 14.00 órától a PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VI. TUDOMÁNYOS FÓRUMA - „Egészségtudomány és Környezetvédelem” elnevezésű konferenciával tiszteleg a Magyar Tudomány Ünnepe előtt.

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2016. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája és főcíme: ,,Oknyomozó tudomány”. A főcím a tudományos kutatások alapját jelentő, a körülöttünk levő világban tapasztalt jelenségek okainak felderítésére utal. A rendezvénysorozat minden tudományterületben lehetőséget kínál az adott téma interdiszciplináris bemutatására, amely a globális kérdések (pl. klímaváltozás, népvándorlás ok-okozati összefüggéseinek feltárása) megválaszolásánál elengedhetetlen.”

Előadásuk témáját a fenti mottó figyelembevételével legyenek szívesek megadni, eltérő témájú előadás esetén a vonatkozó aspektusokat kiemelni.

Egészségtudomány és Környezetvédelem alcímnek megfelelően az előadók az alábbi szekciókban felkért előadóként, illetve predoktori, doktoranduszi és doktorjelölti / posztdoktori minőségben kapnak lehetőséget az egészségtudományhoz és annak határterületeihez kapcsolódó kutatásuk bemutatására.

  1. Egészségtudomány és vízminőség
  2. Egészségtudomány és élelmiszerbiztonság
  3. Egészségtudomány és mentális egészség
  4. Egészségtudomány és sugárbiológia
  5. Környezeti faktorok epidemiológiai vonatkozásai

A Fórum célja az Egészségtudományi Doktori Iskola és a PAB Egészségtudományi Munkabizottság megismertetése a Kar hallgatóival, tehetséges hallgatók (TDK/OTDK helyezettek) bemutatkozása, kutatói életpálya népszerűsítése a képzés és a kutatás képzési formákon átívelő hídjának megismertetésével, illetve a Doktori Iskolában megszülető tudományos eredmények disszeminációja, a doktoranduszok előrehaladásának bemutatása, doktorjelöltek eredményeinek összefoglalása és megvitatása.

A szerkesztőbizottság véleményezése után az előadók közlési lehetőséget kaphatnak a PTE Egészségtudományi Karának tudományos lapjában, az Egészség – Akadémiában (ISSN 2063-8140).

Az Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszai és doktorjelöltjei az előadás absztraktjának beküldésével jelentkezhetnek, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 300 szót. A konferencián elhangzó előadások időtartama vitával együtt 10 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat a doktoriiskola@etk.pte.hu címre várjuk 2016. november 14. (hétfő) 10.00 óráig.

Az ünnepi Tudományos Fórum egyúttal alkalmat ad arra is, hogy megemlékezzünk a Doktori Iskola megalakulásának 10 éves évfordulójáról.

A jelenlévők kérdései, hozzászólásai számunkra nagyon fontosak. Amennyiben nem kíván előadással részt venni a Fórumon, a hallgatóság soraiba is nagy szeretettel várjuk. Részvételi szándékát 2016. november 21-ig jelezni szíveskedjék Prémusz Viktória ügyvivő szakértőnél (doktoriiskola@etk.pte.hu, 72/513-678, vagy 72/513-670/690 telefonon). Kérjük, járuljon hozzá konferenciánk sikeréhez, és minél több érdeklődő részére juttassa el felhívásunkat. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Tisztelettel üdvözli:

Prof. Dr. BÓDIS József DSc

egyetemi tanár

rektor

az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője

az Egészségtudományi Munkabizottság elnöke

Prof. Dr. SULYOK Endre DSc

professor emeritus

az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Prof. Dr. BETLEHEM József

egyetemi tanár

dékán

az Egészségtudományi Munkabizottság titkára