VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS

2015-10-05 13:40:18 Hírek Kari hírek

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK) képviselőinek megválasztására vonatkozóan

 

Alulírott Szijártó György Ágoston, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2015. szeptember 28. napján, a PTE DOK Alapszabálya 43. § (1) bekezdése értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2015. évi képviselő-választását.

 

ÉRINTETT DOKTORI ISKOLÁK:

 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola

Breuer Marcell Doktori Iskola

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Egészségtudományi Doktori Iskola

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Filozófia Doktori Iskola

Fizika Doktori Iskola

Földtudományok Doktori Iskola

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Gyógyszertudományi Doktori Iskola

Interdiszciplináris Doktori Iskola

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Kémia Doktori Iskola

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Művészeti Kar Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pszichológia Doktori Iskola

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

  1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
  1. A PTE Doktorandusz Önkormányzat megválasztásának folyamatára irányuló részletszabályokat a Választási Elvek tartalmazzák, amelyek a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben megtekinthetőek.
  1. A Választási Elvek szem előtt tartásával a Választási Bizottság a választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Jelöltállítási időszak: 2015. október 5-9. Kampányidőszak: 2015. október 10-13. Szavazás: 2015. október 14-20.

A Regionális Politika és Gazdálkodástani, valamint a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolák esetében a jelöltállítás a következőképpen módosul:

Jelöltállítási időszak: 2015. október 1-7. Kampányidőszak: 2015. október 10-13. Szavazás: 2015. október 14-20.

  1. A jelöltállítás és a képviselő-választás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben történik.
  1. A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által kijelölt Választási Bizottság felel.
  1. A Választási Bizottság:
  • Ács Kamilla, elnök
  • Cseporán Zsolt, tag
  • Szendi Anna, tag

Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a Választási Bizottsághoz vagy tájékozódjon a phdpecs.hu weboldalon, illetve írjon a ptedok@pte.hu e-mail címre!

Kelt: Pécs, 2015. szeptember 28.

Szijártó György Ágoston s.k.

elnök, PTE Doktorandusz Önkormányzat