Doktori fokozatot szerzettek és habilitáltak 2016

Ph.D fokozatszerzés

*2016. március 1-én Lantos Katalin sikeresen megvédte a “A szülői bánásmód és a családi rituálék összefüggései, valamint hatásuk a serdülők és posztadoleszcensek szorongásra való hajlamára és megküzdési stratégiáira” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor

Témavezető: Dr. Lampek Kinga

A PTE EDB 2016. március 22-i ülésén elfogadta.

 

 *2016. május 9-én Szentpéteri Imre sikeresen megvédte a “Az angiogenesist szabályozó gének placentaris génaktivitás-változása méhen belüli visszamaradás esetén” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József

Témavezető: Dr. Joó József Gábor

A PTE EDB 2016. június 7-i ülésén elfogadta.

 

*2016. május 17-én Vandulek Csaba sikeresen megvédte a “A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Kiss István

Témavezető: Dr. Kovács Árpád

A PTE EDB 2016. június 7-i ülésén elfogadta.

 

*2016. május 19-én Császárné Gombos Gabriella sikeresen megvédte a “Gyaloglás és tréning direkt hatása a csontanyagcsere-markerekre különböző csontsűrűségű nőknél, szenzomotoros tréningprogramok hatáselemzése” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Kránicz János

Témavezető: Prof. Dr. Kránicz János

A PTE EDB 2016. június 7-i ülésén elfogadta.

 

*2016. június 2-án Zemplényi Antal Tamás sikeresen megvédte a “Kórházi technológia egészség-gazdaságtani értékelése: a korszerű sugárterápia költséghatékonysági elemzése” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor

Témavezető: Prof. Dr. Boncz Imre

A PTE EDB 2016. június 7-i ülésén elfogadta.

 

*2016. szeptember 19-én Csermely Gyula István sikeresen megvédte a “Az anyai életkor és szülési sorrend hatása a fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatára” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József

Témavezető: Dr. Veszprémi Béla

A PTE EDB 2016. november 22-i ülésén elfogadta.

 

*2016. december 7-én Jávorné Erdei Renáta sikeresen megvédte a “Nyíregyháza város lakosságának életminősége az egészségi állapot tükrében” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Dr. Verzár Zsófia

Témavezetők: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Takács Péter

A PTE EDB 2017. január 24-i ülésén elfogadta.

 

*2016. december 15-én Rab Attila Zoltán sikeresen megvédte a “Növekedési faktorok placentaris génexpressziójának kóroki szerepe a méhen belüli növekedési visszamaradás hátterében” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Bódis József

Témavezető: Dr. Kornya László

A PTE EDB 2017. január 24-i ülésén elfogadta.

 

*2016. december 15-én Sipos Erika sikeresen megvédte a “Hatások és elérési csatornák a 16-17 évesek egészségmagatartására. A fizikai aktivitás, a szubjektív jóllét és az abortuszprevenció területén” című Ph.D értekezését.

Programvezető: Prof. Dr. Kovács L. Gábor

Témavezető: Dr. Tóth Ákos Levente

A PTE EDB 2017. január 24-i ülésén elfogadta.

 

Habilitáció

  

* 2016. május 4-én Dr. Kovács Gábor habilitációs eljárását sikeresen megvédte.

Tudományos előadásának címe:

Orvos- és egészségtudományi kutatások jogi aspektusai.

Munkahelye: Széchenyi István Egyetem

A PTE EHHB 2017. május 30-i ülésén elfogadta.

 

* 2016. május 10-én Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna habilitációs eljárását sikeresen megvédte.

Tudományos előadásának címe:

Családstatisztikai mutatók, családtípusok változásának hatása az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek munkájára.

Munkahelye: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Klinikai Tanszék

A PTE EHHB 2017. május 30-i ülésén elfogadta.

 

* 2016. május 13-án Dr. Lászik András habilitációs eljárását sikeresen megvédte.

Tudományos előadásának címe:

Igazságügyi genetikus szakértőként az egészségtudomány világában.

Munkahelye: Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

A PTE EHHB 2016. május 30-i ülésén elfogadta.

 

* 2016. december 6-án Dr. Balogh László habilitációs eljárását sikeresen megvédte.

Tudományos előadásának címe:

A stressz mérésének innovatív módja a sportban – EGIG.

Munkahelye: Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet

A PTE EHHB 2017. február 06-i ülésén elfogadta.