Vámosiné Rovó Gyöngyvér PH.D ÉRTEKEZÉS NYILVÁNOS VITÁJA

2021. MÁRCIUS 8.
11.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Vámosiné Rovó Gyöngyvér

 

Az egészségügyi szakdolgozók általános fizikai-, és mentális egészségének vizsgálata kérdőíves módszerrel

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. március 8. (hétfő) 11:00 óra, MS. Teams online felület

Vámosiné Rovó Gyöngyvér Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a61dbb64300a3425e81054da7a511cb17%40thread.tacv2/1615185486425?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus

Témavezető: Prof. Dr. ÁCS Pongrác

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:

Dr. MORVAY-SEY Kata PhD, egyetemi adjunktus

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Sporttudományi Tanszék

Dr. ZRÍNYI Miklós PhD, kereskedelmi igazgató

Clear Pharma Zrt.

Opponensek:

RUSINNÉ Dr. habil. FEDOR Anita főiskolai tanár, intézetigazgató, általános és tudományos dékánhelyettes

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi nem önálló Tanszék

Dr. habil. DAJNOKI Krisztina egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezető

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet Emberi Erőforrás Menedzsment nem önálló Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/VamosineRovoGyongyver_tezis_ertekezes.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács