PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola és az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottság X. TUDOMÁNYOS FÓRUMA

2020. NOVEMBER 20.
14:00

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorvárományosok!

 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola az MTA TAB Egészségtudományi Munkabizottságával közösen 2020. november 20. (péntek) 14.00 órától a PTE ETK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA X. TUDOMÁNYOS FÓRUMA - „Jövőformáló egészségtudomány” elnevezésű konferenciával tiszteleg a Magyar Tudomány Ünnepe előtt.


„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája az „Jövőformáló tudomány”. A programot összeállító testület arra törekedett, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy „az újtípusú koronavírus-járvány idején a korábbiaknál is jelentősebb mértékben alakítják a tudományos kutatások a közös jövőnket, ezért a tudomány képviselőinek segíteni szükséges a társadalom számára a mindennapi élet újratervezését, és kiemelt jelentősége van annak, hogy a kutatási eredményeken keresztül irányt mutassunk a társadalom számára, hogy milyen jövőkép várható. A járványügyi helyzet kihívásai okán perspektívaváltás szükséges az új tudományos módszerek, illetve a paradigmaváltással együtt járó szemléletváltozás kialakításához, melynek kapcsán nem elegendő a közeljövő eredményeit előrevetíteni, mert a fenntarthatóság nagyobb távlatokban mérhető. Ez a tevékenység folyamatos együttműködést feltételez és kíván meg a tudományos tevékenységek képviselői között.”

Doktori Iskolánk szándékolt célja egyezik a konferencia alapvetésével, „miként lehet minél hatékonyabban reflektálni valós idejű helyzetekre a kutatás oldaláról”. Motivációként hangsúlyozva, a kutatói tevékenységnek azokat az eredményeit.., amelyekkel kivételes esetben megváltoztathatják az emberek életét.

„Jövőformáló egészségtudomány” címnek megfelelően az előadók az alábbi szekciókban felkért előadóként, illetve predoktori, doktoranduszi és doktorvárományosi / posztdoktori minőségben kapnak lehetőséget az egészségtudományhoz és annak határterületeihez kapcsolódó kutatásuk bemutatására a Doktori Iskola kutatási programjai mentén:

  • Egészségtudomány Határterületei
  • Kardiovaszkularis Egészségtudomány
  • Mozgásszervi Egészségtudomány
  • Perinatális Egészségtudomány
  • Reprodukciós Egészségtudomány
  • Onkológia–Egészségtudomány
  • Sport és Egészségtudomány
  • Élelmiszertudomány, Táplálkozástudomány, Dietetika és Hidratáció

 

A Fórum célja az Egészségtudományi Doktori Iskola és a PAB Egészségtudományi Munkabizottság megismertetése a Kar hallgatóival, tehetséges hallgatók (TDK/OTDK helyezettek) bemutatkozása, kutatói életpálya népszerűsítése a képzés és a kutatás képzési formákon átívelő hídjának megismertetésével, illetve a Doktori Iskolában megszülető tudományos eredmények disszeminációja, a doktoranduszok előrehaladásának bemutatása, doktorjelöltek eredményeinek összefoglalása és megvitatása.

A szerkesztőbizottság véleményezése után az előadók közlési lehetőséget kaphatnak a PTE Egészségtudományi Karának tudományos lapjában, az Egészség – Akadémiában (ISSN 2063-8140).

Az Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszai és doktorvárományosai az előadás absztraktjának beküldésével jelentkezhetnek, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 300 szót. A konferencián elhangzó előadások időtartama vitával együtt 10 perc. A jelentkezéshez szükséges absztraktokat a doktoriiskola@etk.pte.hu címre várjuk 2020. november 9-ig.

A jelenlévők kérdései, hozzászólásai számunkra nagyon fontosak. Amennyiben nem kíván előadással részt venni a Fórumon, a hallgatóság soraiba is nagy szeretettel várjuk. Részvételi szándékát 2020. november 16-ig jelezni szíveskedjék dr. Prémusz Viktória tudományszervezési koordinátornál (doktoriiskola@etk.pte.hu, 72/513-678, vagy 72/513-670/690 telefonon). Kérjük, járuljon hozzá konferenciánk sikeréhez, és minél több érdeklődő részére juttassa el felhívásunkat.

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

 

A részletes program letöltéséhez kérem, kattintson ide.

 

Tisztelettel üdvözli:

Prof. Dr. BÓDIS József DSc
egyetemi tanár
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. SULYOK Endre DSc
professor emeritus
az Egészségtudományi Doktori Iskola
titkára

Prof. Dr. BETLEHEM József
stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
egyetemi tanár
az Egészségtudományi Munkabizottság elnöke